De Buitenwereld helpt gezinnen hun netwerk zo te versterken dat een kind – ook met psychiatrische problematiek – kan opgroeien binnen het eigen gezin, in een reguliere opvang, op een gewone school. Op die plekken bieden wij zorg, nooit meer dan echt nodig is. En zonder wachtlijsten.

Nieuws
Meer nieuws