ADHD, wat doen wij ermee?

Veel kinderen die we bij De Buitenwereld begeleiden hebben ADHD. ADHD is een aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis. ADHD komt ongeveer bij 2% tot 7% van de kinderen en jongeren voor. Wij zien bij kinderen met ADHD veel sterke kanten en een aantal dingen waar kinderen nog veel in kunnen leren. Bij De Buitenwereld proberen we hun ADHD niet als probleem te zien maar als kans.

Wat wij voornamelijk bij deze kinderen zien

  • Kinderen met ADHD zijn vaak erg enthousiast en hebben hierdoor moeite om hun aandacht bij een taak te houden of een taak af te maken. Zij zien namelijk alles om hun heen en zijn gevoelig voor deze prikkels van buitenaf.
  • Kinderen met ADHD zijn gek op dingen ondernemen, buitenspelen, sporten en bewegen. Door deze bewegelijkheid hebben zij vaak moeite om stil te zitten en wiebelen bijvoorbeeld met hun armen of benen.
  • Kinderen met ADHD hebben gevoel voor humor en zijn spontaan. Soms kunnen zij impulsief zijn waardoor zij bijvoorbeeld moeite hebben op hun beurt te wachten of eerst iets doen en daarna pas nadenken of het wel verstandig was.

Tips

  • Zorg voor een duidelijke structuur: duidelijke regels en een dagindeling. De dagindeling kan eventueel ook visueel worden gemaakt met pictogrammen, omdat visuele informatie beter kan worden verwerkt. Geef één opdracht tegelijkertijd.
  • Reageer snel en effectief op het gedrag. Beloon goed gedrag, dit is namelijk effectiever dan straffen. Negeer zoveel mogelijk het ongewenste gedrag (wanneer dit kan).
  • Wees consequent; ja is ja en nee is nee. Daarvan afwijken kan bij kinderen voor onduidelijkheid en onveiligheid zorgen. Een waarschuwing geven kan, maar doe het één keer (benoem dit ook) en zet vervolgens consequent door.
  • Na een lastige situatie; toon begrip voor eventuele emoties en check bij het kind of hij weet waarom er een consequentie volgde op zijn gedrag. Zo niet, licht dit nogmaals toe. Bespreek kort wat een volgende keer van hem verwacht. Complimenteer hem met het accepteren van de consequenties.

Hulp inschakelen

Vraag op school, op de kinderopvang of bij De Buitenwereld of zij mee kunnen denken over wat er nodig is voor uw kind en waar mogelijk aanpassingen kunnen worden gedaan. Wanneer er zorgen zijn over uw kind met ADHD, kunt u naar de huisarts of naar het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG kan op een laagdrempelige manier meedenken over wat er nodig is voor uw kind en uw gezin. Mogelijk kan De Buitenwereld iets betekenen in de begeleiding van het kind op een van onze trainingsgroepen, op school, op de BSO of thuis. Naast de begeleiding van het kind bieden wij ook trajectzorg aan de ouders zodat zij waar nodig ondersteund worden in de opvoeding van hun kind.

Terug naar blog & nieuws