Locatie Buitenzoet (Zoetermeer)

Kerkenbos 24-26
2716 PH Zoetermeer
Parkeren: Jagersbos 3 te Zoetermeer
Gebouw IKC Het Zwanenbos
06 – 12 38 27 31
Contactpersoon: Dana Heemskerk

Vanaf 15:00 uur is locatie bereikbaar via 0182 – 35 52 01, op woensdag zijn onze locaties bereikbaar vanaf 12:30 uur. Ons hoofdkantoor is te bereiken via 010-286 27 65.

Sluitingsdagen

In verband met studiedagen of onvoorziene omstandigheden kunnen er meer sluitingsdagen volgen. Hierover informeren wij u zo tijdig mogelijk.

  • vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
  • vrijdag 2 april (Goede Vrijdag)
  • maandag 5 april (Pasen)
  • dinsdag 27 april (Koningsdag)
  • woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
  • donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
  • maandag 24 mei (Pinksteren)
  • week van 2 t/m 6 augustus (sluitingsweek zomervakantie)
  • week van 27 t/m 31 december (sluitingsweek kerstvakantie)