Klachten, tips & complimenten

Heeft u een klacht? We zoeken naar een oplossing

We doen ons uiterste best om de beste jeugdhulp te leveren voor uw kind en uw gezin. Bent u niet tevreden? Aarzelt u dan niet om dit bij ons aan te geven. Wij gaan graag met u in gesprek om samen naar een passende oplossing te zoeken.

Als een gesprek niet voldoende is of als u niet tevreden bent over de geboden oplossing, dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling. De eerste stap is om uw klacht telefonisch of schriftelijk in te dienen. Dit kunt u doen bij de betrokken leidinggevende of via info@gro-up.nl.

Vervolgens wordt er contact met u opgenomen om uw klacht te bespreken. En niet alleen de klacht, ook wat voor u een passende oplossing zou zijn. Samen met de betrokkenen en met u proberen we de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Als we er samen niet uitkomen …

Gelukkig lukt het bijna altijd om klachten in goed overleg op te lossen. Soms komen we er helaas samen toch niet uit of wilt u uw klacht direct indienen bij een commissie. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland. De Klachtencommissie is onafhankelijk en geeft een oordeel over de gegrondheid van uw klacht. De Klachtencommissie biedt geen oplossing aan. U kunt uw klacht via email (secretariaat@klachtencommissiejeugdhulpzh.nl) of per brief (Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland, Postbus 258, 3000 AG Rotterdam) indienen.

Meer informatie over de werkwijze van de Klachtencommissie kunt u nalezen in ‘Tips en handvatten voor de klager’ en het ‘Klachtenreglement van de Klachtencommissie Jeugdhulp’.

Het AKJ en de jeugdombudsman

Als u hulp wilt hebben bij uw klacht of advies nodig heeft, dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Het AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg) kan u advies geven en ondersteunen bij het indienen van een klacht. Zij zijn onafhankelijk en bieden gratis ondersteuning. Meer informatie kunt u lezen op www.akj.nl.

Verschillende gemeenten hebben een eigen jeugdombudsman. U kunt de jeugdombudsman inschakelen als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht. Op de website van uw gemeente kunt u hierover meer informatie vinden. Voor de gemeente Den Haag vindt u de informatie via www.jeugdombudsmandenhaag.nl.

Ook tips en complimenten mogen gedeeld worden!

U ervaart onze zorg van dichtbij, dus u weet er alles van. Heeft u tips, waardoor we onze dienstverlening kunnen verbeteren? We nemen ze graag ter harte. En van complimenten worden we ook blij: we zijn graag op de goede weg.

Tips en complimenten mailt u naar info@gro-up.nl.