Klachten

Bent u niet tevreden? In elke organisatie gaat wel eens iets mis. Een goed gesprek tussen de betrokkenen lost gelukkig vaak veel op. Als een gesprek niet voldoende is of u het gevoel heeft niet serieus genomen te worden, dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling.

We zoeken naar een oplossing

Heeft het gesprek uw klacht niet opgelost? Dan vragen wij u uw klacht schriftelijk in te dienen bij een medewerker van De Buitenwereld of via onderstaande contactgegevens. De klachtenfunctionaris van uw regio neemt daarna contact met u op om de klacht te bespreken en op basis van uw wensen te zoeken naar een oplossing.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen via:
secretariaat@debuitenwereld.nl
De Buitenwereld
T.a.v. het secretariaat
Postbus 85014
3009 MA Rotterdam

Klacht indienen bij de klachtencommissie

Als een gesprek met de betrokken medewerker of met de klachtenfunctionaris niet tot de gewenste oplossing heeft geleid, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie is een onpartijdige commissie. De voorzitter van deze commissie is niet werkzaam voor De Buitenwereld en heeft geen persoonlijke of zakelijke belangen bij de behandeling van uw klacht. De overige leden van de commissie zijn medewerkers van De Buitenwereld, maar hebben geen binding met uw klacht.

Contactgegevens klachtencommissie:
klachten@debuitenwereld.nl
De Buitenwereld
T.a.v. de klachtencommissie
Postbus 85014
3009 MA Rotterdam