Coronavirus: jeugdhulp De Buitenwereld gaat zoveel mogelijk door

In verband met de ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft de regering op 12 maart nieuwe maatregelen aangekondigd. De Buitenwereld volgt de gegeven richtlijnen en in principe gaat onze hulp gewoon door.

Naschoolse trainingsgroepen

Als uw kind naar onze naschoolse trainingsgroep komt, dan kan uw kind gewoon bij ons blijven komen. We houden onze naschoolse trainingsgroepen open en volgen hiermee de richtlijnen voor het onderwijs en de kinderopvang. Er is wel één uitzondering: kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven. Deze maatregel stelt de overheid om eventuele verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

Wij zullen de komende weken onze uiterste best doen om met ‘vertrouwde gezichten’ op de groep te staan. We hopen op uw begrip als dit niet helemaal lukt en andere collega’s invallen op de groep. We kunnen nu namelijk nog niet voorspellen wat het Coronavirus de komende week zal betekenen voor de inzet van onze medewerkers. Hoe dan ook zullen wij ons tot het uiterste inspannen om de naschoolse groepen op een goede manier voort te zetten.

Individuele begeleiding op school

Als uw kind van ons individuele begeleiding op school krijgt, dan zetten we dit voort. Hierbij volgen we de richtlijnen voor het onderwijs. Mocht de medewerker die de begeleiding biedt ziek worden of thuis moeten blijven, dan is de kans groot dat wij de komende weken geen collega hebben die de begeleiding over kan nemen. Ook hierbij hopen we op uw begrip.

Ouder- of gezinsbegeleiding thuis

Bij de begeleiding thuis proberen we de nieuwe maatregelen zo goed mogelijk na te leven. Dit betekent dat we onze begeleiding waar mogelijk telefonisch of via beeldbellen doen. We willen hiermee bijdragen aan het beperken van de verspreiding van het coronavirus. Is het toch nodig om bij u thuis te komen, dan kan dat alleen als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

  • U (en eventuele andere gesprekspartners) heeft geen last van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
  • Onze medewerker heeft geen last van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Als niet aan de beide voorwaarden is voldaan, dan mag onze medewerker helaas niet op huisbezoek.

Jeugdhulp op andere plekken

We bieden jeugdhulp waar het kind en het gezin is, dus dat kan overal zijn. En we hebben regelmatig overleg en afstemming, dat kan ook op allerlei plekken zijn. Het is dus niet mogelijk om een volledige lijst te maken van welke maatregelen er in welke situatie gelden. In situaties die niet beschreven staan, volgen we de richtlijnen van het RIVM.

De maatregelen gelden tot en met 31 maart. Mochten er in de tussentijd nieuwe ontwikkelingen zijn, dan informeren we u hier over. En als u vragen heeft, aarzelt u dan vooral niet om te bellen of te mailen. Wij hebben een speciaal nummer voor vragen met betrekking tot deze corona-maatregelen. U kunt bellen naar 010 – 222 28 11 of mailen naar info.corona@swkgroep.nl.

Tot slot realiseren we ons dat de komende weken voor veel mensen spannend kunnen zijn. En kinderen ook spanning kunnen ervaren van wat er om hen heen gebeurt. Wij zullen onze groepen en begeleiding ‘zo normaal mogelijk’ proberen te houden en – waar nodig – kinderen proberen te helpen als dingen toch anders gaan dan anders.

Terug naar blog & nieuws