De PAD-methodiek … de kop is eraf

5 maart was de start van het gebruik van onze nieuwe methodiek op de trainingsgroepen: de PAD-methodiek. Vol enthousiasme zijn de teams bezig geweest met de voorbereiding om de methodiek zo goed mogelijk te introduceren. Al snel werd duidelijk dat ieder team nog wat vragen had. Ziet onze PAD-hoek er goed uit? Bereiden we de lessen goed voor? Welke lessen geven we aan de kinderen die allemaal zo uiteenlopen qua leeftijd en ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied?
Al snel kwam het idee om de samenwerking tussen de verschillende locaties te versterken en elkaar te ondersteunen. Daarnaast vonden we het belangrijk om goed te overleggen met elkaar. Om ervoor te zorgen dat iedere locatie dezelfde aanpak heeft. Zo ontstond de ‘stuurgroep PAD-methodiek’. Een groep collega’s van verschillende locaties die het leuk vinden om met elkaar te sparren en te kijken hoe we de inzet van de PAD-methodiek op de trainingsgroepen kunnen optimaliseren en blijven verbeteren.

Werkwijze

De stuurgroep wordt ondersteund door een gedragswetenschapper. Die is al een tijd bezig om de PAD-methodiek te introduceren in de organisatie en heeft daardoor veel kennis van de inhoud van de methodiek. Een keer per maand komt de stuurgroep bij elkaar. Voorafgaand aan het overleg verzamelen de collega’s per team de vragen die er zijn. De vragen vanuit de locaties worden besproken en daarnaast is er ruimte voor inbreng van nieuwe ideeën. Zo wordt er nu gewerkt aan het idee om een introductiefilm te maken over de PAD-methodiek. Voor alle kinderen en ouders die nieuw zijn binnen De Buitenwereld. Op die manier maken ze op een leuke manier kennis met de PAD-methodiek. En sluiten ze makkelijker aan bij de training op de locaties.

Heeft u vragen of tips over de PAD-methodiek? Geef dit aan bij de trainers. Wij horen graag uw mening!

Terug naar blog & nieuws