Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door gro-up jeugdhulp. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel, betrouwbaar en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en gro-up jeugdhulp is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie, op welke wijze dan ook. gro-up jeugdhulp stelt het op prijs indien onjuistheden op de website worden gemeld.

Het is mogelijk dat via de internetsite van gro-up jeugdhulp toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. gro-up jeugdhulp kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Intellectuele eigendomsrechten

gro-up jeugdhulp behoudt zich het auteursrecht op de via www.debuitenwereld.nl verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Het is niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiĆ«ren zonder schriftelijke toestemming van gro-up jeugdhulp. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van gro-up jeugdhulp in Berkel en Rodenrijs.

Hyperlinks

gro-up jeugdhulp aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

gro-up jeugdhulp garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Privacy en veiligheid

gro-up jeugdhulp B.V. respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie die wij over u verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Met het privacystatement maken wij duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)

WNT 2020