Een nieuwe methode, een mooie uitdaging

Ondersteuning thuis is onze eerste stap in uw zorgtraject. Maar soms is dat niet genoeg. Dan is uw kind van harte welkom bij onze trainingsgroepen. In een kleine groep leren we kinderen (sociaal-emotionele) vaardigheden aan de hand van de PAD-methodiek.

PAD-methodiek

PAD staat voor: Programma Alternatieve Denkstrategieën. De PAD-methodiek, een effectief bewezen en theoretisch onderbouwde methodiek, is gericht op het vergroten van sociale en emotionele competenties voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar. Voor elke leeftijdsgroep zijn lessen ontwikkeld. Naast de lessen zijn er tal van materialen die het mogelijk maken om het geleerde toe te passen in alledaagse situaties. Thema’s zijn: zelfbeeld, zelfcontrole, emoties en probleemoplossen.
Er zijn twee trainingsgroepen ontwikkeld. Op beide groepen trainen, oefenen en leren we vaardigheden aan middels de PAD-methodiek.

PAD Plus
PAD Plus is een trainingsgroep voor kinderen die baat hebben bij een kleinere groep , vaste structuur en intensieve ondersteuning. Deze training is gericht op het aanleren van basisvaardigheden op sociaal-emotioneel gebied. Er wordt intensief geoefend met deze vaardigheden met een streeftermijn van negen maanden. Een veilig klimaat en spelenderwijs leren staat centraal.

PAD Basis
PAD Basis is voor kinderen die al een aantal basisvaardigheden onder de knie hebben en goed met een groep kunnen meedraaien. Het verder oefenen van deze vaardigheden staat centraal. Met behulp van de vertrouwde structuur en een veilig klimaat. De nadruk ligt op de herhaling van vaardigheden en de generalisatie hiervan.

We zijn gestart!

Vanaf 5 maart zijn de nieuwe trainingsgroepen gestart. We zijn heel benieuwd naar de ervaringen van u en uw kind. Deelt u ze met onze trainers? Wij luisteren graag naar uw feedback. Meer weten over de PAD-methodiek? Speciaal voor u hebben wij dit in beeld gebracht.

Terug naar blog & nieuws