Gespecialiseerde opvang Buitenpoel

In Den Haag, op De Blokpoelschool, biedt De Buitenwereld gespecialiseerde opvang voor kinderen van deze school. Het gaat om een pilot. Daarin kijken we hoe deze opvang het beste vormgegeven kan worden. De Blokpoelschool is een speciaal onderwijs cluster 4 school. De leerlingen vinden het vaak lastig om hun vrije tijd op een positieve manier in te vullen. De begeleiders van De Buitenwereld helpen deze kinderen om er een gezellige middag van te maken.


De gespecialiseerde opvang heet Buitenpoel. Een combinatie van De Buitenwereld en De Blokpoelschool. De opvang zit in de school. In een lokaal dat gezellig is ingericht. De opvang is een vorm van jeugdhulp, daardoor financiert de gemeente het. Wel is een verwijzing van het jeugdteam of de huisarts nodig.

Plezier en ontspanning

Op de opvang staat het hebben van een positieve vrijetijdsbesteding centraal. Er is dus veel ruimte voor plezier en ontspanning. Met andere kinderen sporten en spelen, koken of knutselen. Het lijkt wat dat betreft veel op een gewone buitenschoolse opvang (BSO). Maar toch is het ook anders. Omdat de kinderen van De Blokpoelschool het wat lastiger vinden om zelfstandig te spelen, samen te spelen of zich te vermaken, is er meer begeleiding en structuur op de opvang. Zo is er bijvoorbeeld een vaste middag planning: een vrij moment, een eetmoment en een aangeboden activiteit. Maar ook tijdens spel wordt er ondersteund en gestructureerd. Denk bijvoorbeeld aan het maken van spelafspraken, een begeleider die met de kinderen meespeelt en zo voorbeeldgedrag laat zien of een activiteit die voorafgaand erg goed wordt voorbereid met de kinderen. Zo is de dag voorspelbaar en dat biedt rust en veiligheid.

Een fijne plek

Begeleiders van De Buitenwereld ondersteunen de kinderen de hele middag. Zo hebben kinderen een fijne plek na schooltijd. Waar ze kunnen ontspannen en een gezellige middag hebben.

Terug naar blog & nieuws