In de kinderopvang

Individuele begeleiding

De buitenschoolse opvang (BSO) is voor veel kinderen een plek waar ze heerlijk kunnen spelen. Sommige kinderen vinden dit juist lastig. Ze voelen zich niet prettig op de BSO, vinden geen aansluiting of raken snel in conflict. Wij begeleiden kinderen op de BSO, zodat ze samen met andere kinderen ontspannen kunnen spelen.  En zodat ze bij hun klasgenoten op de BSO kunnen zijn. Want we geloven in opgroeien met vriendjes, in de vertrouwde omgeving.

Observatie en advies

Ook voor vragen over jonge kinderen in het kinderdagverblijf kun je bij ons terecht. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is waarom een kind bepaald gedrag laat zien.  Wij komen observeren in de groep en geven praktische handelingsadviezen, zowel voor de pedagogisch medewerkers als de ouders.

Deskundigheidsbevordering

We delen onze kennis over kinderen met gedrags- en sociaal-emotionele problemen graag. Als wij iets kunnen betekenen in het kader van deskundigheidsbevordering of als je de mogelijkheden wilt bespreken, dan kun je hiervoor contact opnemen met onze gedragswetenschappers.

Als je graag over een kind wilt overleggen, of als je merkt dat jouw team vaak tegen dezelfde vragen rond gedrag aanloopt, dan zijn wij er voor jou.

Je kunt ons bereiken via mail en telefoon. Aarzel niet, bel gerust om te overleggen.
Daar zijn we collega’s voor. 010 – 286 27 65 of info@debuitenwereld.nl