Informatie naar aanleiding sluiten scholen

Zojuist heeft het kabinet medegedeeld dat vanaf morgen (16 maart 2020) tot 6 april alle scholen gesloten zijn. Een ingrijpende maatregel om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Ik wil u hierbij graag informeren over wat dit betekent voor onze jeugdhulp.

Wij zijn er voor uw kind en voor uw gezin. Dat blijft zo. We zullen dit de komende weken wel anders gaan doen. Rekening houdend met de maatregelen, in het belang van de gezondheid van uw gezin en van onze medewerkers.

In het kort betekent dit
–    De naschoolse trainingsgroepen worden tijdelijk stopgezet. Ouders van onze eigen naschoolse trainingsgroepen, die een vitaal beroep hebben, kunnen bij vitale beroepen gebruik maken van onze dagopvang (9.00 tot 17.00 uur).
–    De schoolbegeleiding wordt stopgezet.
–    De individuele begeleiding van kinderen buiten school wordt, als dit kan, via (beeld-)bellen voortgezet.
–    De gezinsbegeleiding en opvoedondersteuning voor ouders wordt via (beeld-)bellen voortgezet.

Werkt u in één van de vitale sectoren?
De overheid heeft gevraagd om voor de ouders die werken de vitale sectoren, kinderopvang te regelen. Als uw kind naar de naschoolse trainingsgroep komt, dan heeft uw kind meer ondersteuning nodig dan in de kinderopvang geboden kan worden. Wij gaan op vanaf dinsdag zeer korte termijn dagopvang voor u organiseren, zodat u kunt blijven werken en u weet dat uw kind in goede handen is.

Als u werkt in een vitaal beroep en dagopvang nodig hebt, wilt u dit dan maandagochtend 16 maart voor 12 uur laten weten? Dat kan via uw vaste contactpersoon of via mail (info@debuitenwereld.nl).

Maandagmiddag of – avond informeren wij u over de mogelijkheden die we kunnen bieden.

Tot slot
Aarzelt u de komende weken niet om contact met ons op te nemen als u onze ondersteuning kunt gebruiken. Wij denken graag met u mee en wij zullen onze uiterste best doen om u te helpen.

Terug naar blog & nieuws