Interactieve autisme-avond tijdens Week van Autisme

31 maart tot en met 7 april is de Week van Autisme. Het thema dit jaar is ‘luisteren naar autisme’. Bij De Buitenwereld streven wij ernaar om zo goed mogelijk te luisteren naar de kinderen met autisme en in te spelen op hun talenten en mogelijkheden. Maar minstens zo belangrijk is het luisteren naar ouders en andere betrokkenen rondom het kind.

Ervaringen uitwisselen

Twee medewerkers van De Buitenwereld hebben op verzoek van het Centrum voor Jeugd en Gezin Zuidplas een interactieve avond over autisme georganiseerd. Vaders, moeders, oma’s en een leerkracht hebben met veel plezier deze avond bijgewoond. De avond bestond uit vier workshops in twee rondes waarbij informatie is gegeven over autisme en nuttige hulpmiddelen. De nadruk lag op het uitwisselen van ervaringen. Uit de verhalen van de deelnemers kwam duidelijk naar voren dat ieder kind uniek is. Ieder kind heeft sterke kanten maar er blijven ook veel punten blijven waar kinderen moeite mee hebben. Deelnemers waren enthousiast over de avond en gaven aan veel te hebben aan de verhalen en tips van anderen.

De Buitenwereld ziet een grote meerwaarde in het luisteren naar elkaar en het uitwisselen van ervaringen. Daarom gaan we kijken hoe we deze avonden vaker kunnen realiseren.

Terug naar blog & nieuws