Maatwerk op school

Wist u dat we ook jeugdhulp bieden gericht op school? We kunnen kinderen helpen die problemen hebben op school, of leerkrachten praktische adviezen geven over hoe om te gaan met bepaalde kinderen. Zo kunnen we op tijd passende hulp bieden.

Problemen op school?

Als kinderen problemen hebben in de klas, kan dat allerlei oorzaken hebben. Wat wij doen, is daarom maatwerk. Na het intakegesprek stellen we een advies op en bespreken dit met de ouders, school en de verwijzer.

Als de oplossing ligt in het aanleren of verbeteren van vaardigheden van het kind, dan bieden we het kind individuele training. Stap voor stap, doelgericht en positief. Dat doen we zowel binnen als buiten de klas en waar nodig thuis.

Is de vraag vooral hoe het best gereageerd kan worden op gedrag van het kind, dan coachen we de leerkracht(en). We observeren het kind, leggen uit waar gedrag vandaan komt en vertalen dit in praktische adviezen voor de leerkracht. Indien gewenst kunnen we ook coaching aan de leerkracht(en) bieden.

En is er sprake van zowel problemen thuis als op school? Dan is er de mogelijkheid van integrale gezinshulp. Dit kan ook worden ingezet als er sprake is van (dreigende) thuiszitters.

Meer weten?

Meer weten over onze jeugdhulp in het onderwijs? Uw kind aanmelden? Neem contact met ons op. We helpen graag.

Terug naar nieuws Terug naar blog