Medewerker in beeld: gedragswetenschapper Eva

“Om te zorgen dat jeugdhulp duurzaam effect heeft, moet ook de omgeving veranderen”, aldus Eva Thalassinou, gedragswetenschapper van De Buitenwereld. Zij vertelt hoe zij te werk gaat.

Eva werkt sinds anderhalf jaar bij De Buitenwereld. Eva biedt integrale jeugdhulp. “Ik maak voor gezinnen en kinderen een plan op maat. Het is belangrijk om daarbij de omgeving te betrekken. Zo krijg je duurzame zorg, omdat de zorg op elke plaats in de omgeving van het kind op elkaar aansluit.”

Integrale jeugdhulp

“Een kind bevindt zich niet in een vacuüm”, aldus Eva. “Dit heeft een grote invloed op het gedrag van het kind. Als de omgeving niet verandert kan het kind ook niet veranderen. We vragen ook ouders en leerkrachten om hun gedrag te veranderen, bijvoorbeeld door positiever naar het kind te kijken.” Eva ziet daarin nog wel verbeterpunten voor de jeugdzorgsector. “Binnen de sector zie je vaak de neiging om met minimale middelen te starten. Als dat niet werkt, wordt er opgeschaald. Dat kan bij gezinnen leiden tot negatieve ervaringen met de jeugdhulp en minder motivatie. Volgens mij kun je beter zo vroeg en intensief mogelijk met zorg beginnen. En daarbij de hele omgeving betrekken. Dan bereik je snel een resultaat. Is dat stabiel, dan bouw je de zorg langzaam af. Zo bereik je een duurzamer resultaat en het bespaard kosten op de lange termijn. Helaas komen kinderen vaak op latere leeftijd en soms met een lange geschiedenis van minder effectieve jeugdhulp bij ons binnen. We beginnen dan weer bij de basis en focussen op sociaal emotionele ontwikkeling en minder op het cognitieve. Zodat het kind weer positieve ervaringen kan opdoen met zichzelf en de omgeving.”

Positief

Waar krijg je het meeste energie van in je werk? “Contact met kinderen en zien wat het effect is van onze zorg”, zegt Eva stralend. “Ik vind het mooi om te zien dat een kind zich veilig voelt, dat een ouder ons vertrouwt en er kleine stappen vooruit worden gezet. Dat is het doel van De Buitenwereld: we geven kinderen de kans te ontwikkelen en zelfredzaam te worden. Ook belangrijk is om door positieve bekrachtiging het beste uit het kind, de ouder of de leerkracht te halen. Zo ga ik ook met mijn collega’s om. Doormiddel van positieve bekrachtiging stimuleer ik hen om hun eigen kennis naar voren te laten komen. Ik vind het leuk om mee te denken met collega’s en hen uiteindelijk zelf tot een oplossing te laten komen. Ze hebben vanuit zichzelf een sterke motivatie, betrokkenheid en intuïtie om het werk goed te doen. Ik vind het belangrijk dit te benoemen en collega’s dit in te laten zien, soms zijn ze het zich niet bewust.”

 

Terug naar nieuws Terug naar blog