Aanmelden

De aanmelding

Als u van onze jeugdhulp gebruik wilt maken, heeft u een verwijsbrief nodig. Hiervoor kunt u naar uw huisarts of naar het jeugd- of wijkteam van de gemeente. Een medisch specialist kan ook een verwijsbrief afgeven. Als u de verwijsbrief hebt, dan kunt u in drie stappen aanmelden:

3 stappen

U heeft een verwijsbrief:

Stap 1: u vult hieronder uw gegevens in.

Stap 2: u uploadt uw verwijsbrief en voegt deze toe aan het aanmeldformulier.

Stap 3: wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken voor het aanmeldgesprek.

Mocht u vragen hebben over de stappen of het formulier, dan kunt u bellen via telefoonnummer 010 286 27 69 of mailen naar aanmeldingen.jeugdhulp@gro-up.nl.

Aanmeldformulier

Gegevens 1e (pleeg)ouder/verzorger

Gezag
Het is voor ons belangrijk om te weten wie het wettelijk gezag heeft over het kind. Let hierbij erop dat ‘erkenning’ niet hetzelfde is als ‘gezag’. Mocht u bij de voorgaande gegevens hebben aangegeven dat u niet het gezag heeft, vragen wij u om hier aan te geven wie dat wel heeft/hebben.

Gegevens 2e (pleeg)ouder/verzorger

Overige gegevens

Wanneer u de zorg voor uw (pleeg)kind wilt onderbrengen bij De Buitenwereld, dan heeft u daar een verwijzing van het jeugdteam van uw gemeente of medisch specialist voor nodig.
Maximale uploadgrootte: 20MB
In ons privacystatement vertellen wij met welk doel wij gegevens verzamelen. En waar we deze gegevens nog meer voor gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in ons privacystatement.