Mijn kind aanmelden

De aanmelding

U kunt uw kind aanmelden door de onderstaande vragen te beantwoorden. Mocht u vragen hebben over de stappen of het formulier, dan kunt u bellen via telefoonnummer 010 286 27 69 of mailen naar aanmeldingen@debuitenwereld.nl.

3 stappen

U heeft al een verwijsbrief of PGB-verklaring:

  • Stap 1: u vult hieronder uw gegevens in.
  • Stap 2: u uploadt uw verwijsbrief of PGB-verklaring.
  • Stap 3: wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken voor het aanmeldgesprek.

U heeft nog geen verwijsbrief of PGB-verklaring:

  • Stap 1: u vult hieronder uw gegevens in. U slaat het uploaden van de verwijzing of PGB-verklaring over.
  • Stap 2: wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om u te helpen bij het regelen van een verwijsbrief of de aanvraag van een PGB-verklaring.
  • Stap 3: als u de verwijsbrief of PGB-verklaring ontvangen hebt, nodigen we u uit voor een aanmeldgesprek.

Hoe kom ik aan een verwijsbrief?

Als u van onze jeugdhulp gebruik wilt maken, heeft u een verwijsbrief nodig. Hiervoor kunt u naar uw huisarts of naar het jeugd- of wijkteam van de gemeente. Een medisch specialist kan ook een verwijsbrief afgeven.

Hoe werkt het met een PGB (persoonsgebonden budget)?

Soms geven ouders de voorkeur aan een persoonsgebonden budget (PGB). Een PGB kunt u aanvragen bij het jeugdteam van uw gemeente. Hier gelden overigens wel strikte regels voor, die per gemeente kunnen verschillen. Voor een aanvraag heeft u onze PGB-tarieven nodig. Vervolgens maakt u met het jeugdteam afspraken over het budget en over de invulling van de jeugdhulp. De afspraken worden vastgelegd in de PGB-verklaring.

Aanmeldformulier

Gegevens 1e (pleeg)ouder/verzorger

Gezag
Het is voor ons belangrijk om te weten wie het wettelijk gezag heeft over het kind. Let hierbij erop dat ‘erkenning’ niet hetzelfde is als ‘gezag’. Mocht u bij de voorgaande gegevens hebben aangegeven dat u niet het gezag heeft, vragen wij u om hier aan te geven wie dat wel heeft/hebben.

Gegevens 2e (pleeg)ouder/verzorger

Overige gegevens

Wanneer u de zorg voor uw (pleeg)kind wilt onderbrengen bij De Buitenwereld, dan heeft u daar een verwijzing van het jeugdteam van uw gemeente of medisch specialist voor nodig.
Maximale uploadgrootte: 20MB
In ons privacystatement vertellen wij met welk doel wij gegevens verzamelen. En waar we deze gegevens nog meer voor gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in ons privacystatement.