Nieuw: gespecialiseerde opvang op De Blokpoelschool in Den Haag

Gespecialiseerde opvang gewoon op school. Op De Blokpoelschool kan het nu.


De Blokpoelschool is een school voor speciaal onderwijs in Den Haag. Na schooltijd krijgen sommige leerlingen begeleiding vanwege hun gedragsproblemen. Bij trainingsgroepen, op de zorgboerderij of in de vorm van individuele begeleiding. Voortaan is deze begeleiding na schooltijd gewoon op De Blokpoelschool mogelijk. Per 1 september is hiervoor de gespecialiseerde opvang gestart.

Plezier en ontspanning

De opvang is op school, met eigen klasgenoten, in een vertrouwde omgeving. Zodat kinderen zich kunnen ontspannen, door heel actief te zijn of juist even de rust op te zoeken. Met andere kinderen sporten en spelen, koken of creatief bezig zijn. En er is ook tijd om huiswerk te maken. We gebruiken de ruimtes in en om de school. In de vakantie maken we ook wel eens een uitstapje.

Extra begeleiders

Op de opvang werken jeugdhulpverleners van De Buitenwereld en pedagogisch medewerkers van Triodus Kinderopvang. Samen zorgen zij voor leuke activiteiten en de juiste begeleiding.

Verwijsbrief

De opvang is voor kinderen die na schooltijd begeleiding nodig hebben vanwege hun gedragsproblemen. Het is een vorm van jeugdhulp. Wat betekent dat een verwijzing van het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) nodig is om naar de opvang te mogen.

Openingstijden

In schoolweken is de opvang drie middagen open: maandag, dinsdag en donderdag. De opvang is open van 14.30 tot 17.30 uur. In de meeste vakantieweken is de opvang ook open. De opvang is dan open op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Wat kost het?

Omdat het een vorm van jeugdhulp is, betaalt de gemeente de kosten van de opvang.

Vragen?

Voor vragen kunt u ons bellen op 010 286 27 69, of mailen naar aanmeldingen@debuitenwereld.nl.

Aanmelding

Als u uw kind wilt aanmelden, dan kan dit via de website. U heeft hiervoor een verwijsbrief nodig. Hiervoor kunt u naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Terug naar nieuws Terug naar blog