Nieuw product: Raatmakers

Samen met Brijder jeugd, Buurtwerk, Yoep en ChildPoint heeft De Buitenwereld Raatmakers ontworpen. Een methode om uithuisplaatsingen te voorkomen. Inmiddels valt Raatmakers onder De Buitenwereld. Een klein maar langzaam groeiend team is bezig deze succesvolle formule toe te passen en aan te scherpen. Tot nu toe zijn alle trajecten geslaagd!

Wat maakt Raatmakers zo succesvol?

Allereerst door de goede en professionele projectleiders en gedragswetenschappers. Dit team pakt de casussen effectief aan. Er wordt eerst bepaald wat het kind en het gezin nodig heeft om weer te kunnen functioneren. Vervolgens worden er in maximaal vier weken korte, haalbare doelen behaald. Daarbij wordt snel ingezet wat of wie nodig is. Dat kan een behandelaar (van Yoep) zijn, Buurtwerk, maar ook een OnderwijsZorgSpecialist op school. Ook wordt een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) bij het gezin betrokken voor ondersteuning en ook voor de duurzaamheid. De JIM blijft aan het kind en het gezin verbonden als de professionals alweer zijn vertrokken.

Wil u nog meer informatie?

Bekijk de websites van Raatmakers, FunctioneringsProfiel en JIM.

Terug naar blog & nieuws