Nieuwe coronamaatregelen De Buitenwereld

Het leek een tijdje de goede kant uit te gaan, maar helaas neemt het aantal corona-besmettingen weer in hoog tempo toe. Wij willen er graag voor blijven zorgen dat er zo min mogelijk risico op besmetting is. Hiervoor volgen we de richtlijnen van het RIVM. Omdat er wat veranderingen in de richtlijnen zijn geweest, hebben we het voor u op een rij gezet:

Kinderen (basisschool)

Voor de kinderen zijn de regels versoepeld, omdat kinderen een zeer kleine rol hebben bij de verspreiding van het virus. Voor de kinderen volgen we de richtlijnen voor het onderwijs en de opvang:

  • Kinderen met verkoudheidsklachten mogen naar school en naar onze trainingsgroep. Kinderen kunnen dus ook op school begeleid worden. De kinderen hoeven niet getest te worden.
  • Kinderen met koorts, benauwdheid of meer dan incidenteel hoesten, moeten thuisblijven totdat de klachten 24 uur over zijn. De kinderen mogen dus niet naar de trainingsgroep en individuele begeleiding kan alleen digitaal plaatsvinden. De kinderen hoeven niet getest te worden, tenzij zij ernstig ziek zijn.
  • Kinderen van wie een gezinslid positief getest is op corona, moeten thuisblijven. De GGD geeft aan wanneer het kind niet meer thuis hoeft te blijven. Individuele begeleiding kan tijdens de thuisquarantaine digitaal plaatsvinden.
  • Bij het ophalen van de kinderen bij de trainingsgroep zijn we voorzichtig. We vragen u om buiten de groep te blijven en altijd anderhalve meter afstand tot andere volwassenen te houden.

Jongeren (middelbare school)

Jongeren hoeven onderling geen afstand te houden, maar moeten wel afstand houden tot volwassenen. Als onze begeleiding digitaal kan, dan kiezen we daarvoor. Is dit niet mogelijk, dan wordt er anderhalve meter afstand gehouden.

Huisbezoek en afspraken

We volgen de richtlijn om zo veel mogelijk vanuit huis te werken. Dat betekent dat we tijdelijk niet op huisbezoek komen en de afspraken digitaal (via Teams) of telefonisch doen.

Onze medewerkers

Onze medewerkers letten goed op het naleven van de maatregelen. Dat betekent ook dat zij zich moeten laten testen als zij klachten hebben die kunnen duiden op corona. En dat zij thuis moeten blijven totdat de uitslag bekend is. Tot nu toe hebben we steeds voldoende vervanging kunnen vinden. Of we dit kunnen blijven volhouden, weten we helaas nog niet, omdat het soms lang duurt voordat de testuitslag er is. Wel kunnen we u beloven dat we onze uiterste best blijven doen om de begeleiding en de trainingsgroepen op een zo goed mogelijke manier voort te zetten.

Als iemand corona heeft…

Als een kind of medewerker van de trainingsgroep corona heeft, dan informeren we dezelfde dag via de mail alle ouders van de trainingsgroep. We vermelden niet de naam van degene die besmet is. Als het gevolgen heeft voor de opening van de groep, dan informeren we u hier ook direct over.

Als een medewerker die begeleiding biedt, corona heeft, dan informeren we dezelfde dag via de mail de betrokken ouders. Dit zijn de ouders die zelf begeleiding van deze medewerker krijgen of bij wie hun kind begeleiding van de medewerker krijgt.

Vragen?

Heeft u vragen over hoe we omgaan met de maatregelen rond corona? Of wilt u iets met ons delen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Ellen Nieuwstad via 06 83 17 48 21 of ellen.nieuwstad@debuitenwereld.nl.

Terug naar blog & nieuws