Onderwijs & Jeugdhulp

Vaak worden wij als jeugdhulp vanuit het onderwijs gebeld als het eigenlijk al te laat is. Als de grens is bereikt en een kind zonder begeleiding niet meer naar school mag. Of een kind geschorst is en de aanmelding richting het S(B)O in gang is gezet. Waarbij dan achteraf blijkt dat het kind al opvallend gedrag had vanaf de eerste schooljaren.

Dus: bel ons als er zorgen zijn. Op tijd. Dan kunnen we tijdig de passende hulp bieden. Zodat kinderen zich op school goed kunnen blijven ontwikkelen en leerkrachten de juiste praktische adviezen krijgen. Beter voor de kinderen, beter voor de leerkrachten. Want jullie weten alles van onderwijs, wij weten alles van jeugdhulp. Samen kunnen we passend onderwijs beter maken, zowel voor de kinderen als de leerkrachten.

Problemen op school?

Als kinderen problemen hebben in de klas, kan dat allerlei oorzaken hebben. Wat wij doen, is daarom maatwerk. Na het intakegesprek stellen we een advies op en bespreken dit met de ouders, school en de verwijzer.

Als de oplossing ligt in het aanleren of verbeteren van vaardigheden van het kind, dan bieden we het kind individuele training. Stap voor stap, doelgericht en positief. Dat doen we zowel binnen als buiten de klas. En waar nodig thuis.

Is er vooral een vraag hoe het best gereageerd kan worden op gedrag van het kind, dan coachen we de leerkracht(en). We observeren het kind, leggen uit waar gedrag vandaan komt en vertalen dit in praktische adviezen voor de leerkracht. Indien gewenst kunnen we ook coaching aan de leerkracht(en) bieden.

En is er sprake van zowel problemen thuis als op school, dan is er de mogelijkheid van integrale gezinshulp. Dit kan ook worden ingezet als er sprake is van (dreigende) thuiszitters.

Workshops en maatwerk

Zijn er meer kinderen voor wie ondersteuning vanuit jeugdhulp gewenst is? Of is er binnen de school behoefte aan meer kennis over het omgaan met leerlingen met trauma- of hechtingsproblematiek? Of wordt er geworsteld met de advies- en oudergesprekken?

Wij delen onze expertise graag. Dat kan in de vorm van een workshop tijdens een studiedag of als maatwerk.

We bieden de volgende workshops:
1. Klassenmanagement t.b.v. positieve groepsdynamiek
2. Leerlingen met autisme in de klas
3. Traumasensitief lesgeven
4. Begeleiden van leerlingen met faalangst
5. Omgaan met druk en opstandig gedrag van leerlingen
6. Motiverende gespreksvoering (het voeren van moeilijke gesprekken)
7. Social media coaching (in samenwerking met Buurtwerk)

Onderwijs & jeugdhulp-arrangementen

In Midden-Holland bieden we samen met Enver en Curium op drie scholen Raatsamen aan. In één team bundelen we de expertise en organiseren we snel de passende hulp: zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig. Met als doel om kinderen met probleemgedrag beter te laten functioneren in de klas en opschaling naar zwaardere zorg te voorkomen.
Daarnaast hebben we in overleg met enkele andere scholen arrangementen op maat ontwikkeld. We zoeken hierbij steeds naar de meest effectieve en efficiënte vorm om de kracht van jeugdhulp en onderwijs te bundelen. Klik hier voor een flyer over Raatsamen.

Bel ons gerust op 010 – 286 27 65 of info@debuitenwereld.nl