In onderwijs en opvang

Voor collega’s in de kinderopvang, het basisonderwijs & speciaal (basis-)onderwijs (VSO, SBO & SO) en de naschoolse opvang.

Samenspelen met andere kinderen. Luisteren naar volwassenen. Een opdracht uitvoeren. Een ruzie oplossen. Voor veel kinderen vaak al lastig. Maar voor kinderen met psychiatrische problematiek een enorme uitdaging. En voor jou als professional ook, want elke situatie is uniek. Wat als de ondersteuning die op de groep geboden wordt, niet voldoende lijkt te werken? Of als je je zorgen maakt over de thuissituatie van een kind en merkt dat de ouders/verzorgers behoefte hebben aan extra ondersteuning? Of als het op school mis dreigt te gaan met een kind?

Als je graag over een kind wilt overleggen, of als je merkt dat jouw team vaak tegen dezelfde vragen rond gedrag aanloopt, dan zijn wij er voor jou. Je kunt ons bereiken via mail en telefoon. Aarzel niet, bel gerust om te overleggen.  Daar zijn we collega’s voor. 010 – 286 27 65 of info@debuitenwereld.nl 

Voorbeelden van wat we kunnen doen:

  • Een kind observeren, analyseren waar het gedrag door veroorzaakt wordt en handelingsadviezen geven.
  • Een kind tijdelijk begeleiden, bijvoorbeeld als een kind de overstap maakt van een trainingsgroep van De Buitenwereld naar de BSO. Dit kan ook in combinatie met begeleiding in de klas. Bijvoorbeeld door ons programma in het onderwijs (VSO, SBO & SO): OASE: rust voor kind en klas.
  • Coaching van één of meerdere collega’s in de omgang met een kind met bijzonder gedrag.
  • Deskundigheidsbevordering op basis van de praktijk (vijf keer anderhalf uur). Jullie bespreken met elkaar welke 5 kinderen binnen de locatie het moeilijkste gedrag laten zien en over welke 5 kinderen je je het meeste zorgen maakt. Met elkaar bespreken we deze kinderen: een combinatie van praktijk, theorie en vooral gericht op hoe je kunt handelen.
  • Advisering of ondersteuning in de contacten met ouders, als er zorgen zijn over de thuissituatie.

Benut onze expertise en dat van ons netwerk.

Bij De Buitenwereld werken gedragswetenschappers, jeugdzorgprofessionals en trainers. Wij zijn er voor gezinnen met een kind met autisme, ADHD, angst- en hechtingsproblematiek, maar ook voor kinderen van wie het de vraag is waarom ze bepaald gedrag laten zien. Voor kinderen over wie de omgeving zich zorgen maakt.

Wij kunnen het gedrag van het kind analyseren en samen met jou en jouw collega’s de juiste benadering zoeken. Waar nodig coachen we. We blijven betrokken totdat het gelukt is om voor het kind de juiste aanpak te vinden. We zijn er voor kinderen tussen 0 en 18 jaar. Dus ook ná de opvang blijven wij het professionele vangnet, indien gewenst.

Waarom?

Leren en ontwikkelen gebeurt pas als een kind zich veilig en gezien voelt. Wij willen kinderen en gezinnen op tijd de juiste ondersteuning bieden, zodat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen blijven ontwikkelen. Binnen een veilige en positieve omgeving.

Wat kunnen we voor jou en jouw team betekenen?

Als je vragen hebt over het gedrag van een kind of als jouw team meer wilt weten over bepaald gedrag, neem dan vandaag nog contact met ons op. Of het nu gaat om hele drukke kinderen met agressief gedrag of juist hele timide kinderen die moeilijk contact leggen: samen kijken we aan welke ondersteuning jullie behoefte hebben.