In het werkveld

Voor collega’s in de kinderopvang en het onderwijs.

Samenspelen met andere kinderen. Luisteren naar volwassenen. Een opdracht uitvoeren. Een ruzie oplossen. Voor veel kinderen vaak al lastig. Maar voor kinderen met sociaal-emotionele  of gedragsproblemen een enorme uitdaging.

En voor jou als professional ook, want elke situatie is uniek. Wat als de ondersteuning die op de groep geboden wordt, niet voldoende lijkt te werken? Of als je je zorgen maakt over de thuissituatie van een kind en merkt dat de ouders/verzorgers behoefte hebben aan extra hulp? Of als het op school mis dreigt te gaan met een kind? Dan zijn we er voor je.

In één keer doen wat werkt. Samen met ons netwerk.

Als je graag over een kind wilt overleggen, of als je merkt dat jouw team vaak tegen dezelfde vragen rond gedrag aanloopt, dan zijn wij er voor jou. In kinderopvang of onderwijs. Op tijd signaleren vinden we belangrijk, zodat we kunnen voorkomen dat problemen groter worden en opstapelen. Maar ook als de problemen al groot zijn, zijn we er.

Je kunt ons bereiken via mail en telefoon. Aarzel niet, bel gerust om te overleggen.
Daar zijn we collega’s voor. 010 – 286 27 65 of info@debuitenwereld.nl