Oplossingsgericht werken

Waar ben je tevreden over? Waar ben je goed in? Wat heb je zelf gedaan om deze successen te bereiken? Zomaar wat vragen die de medewerkers van De Buitenwereld aan elkaar en aan ouders stellen tijdens het project ‘oplossingsgericht werken’.

Focus op wat er goed gaat
De Buitenwereld is, in samenwerking met Walter Oppenoorth (oud-psychiater van Yulius), bezig met oplossingsgerichte interviews door en van onze medewerkers. Als een soort van piramide gaan we zo door de hele organisatie. De directeur interviewt de locatiemanagers en de locatiemanagers interviewen de gedragswetenschappers. Vervolgens interviewen de hulpverleners elkaar, de trainers van de groepslocaties en een aantal ouders. Met als doel om vooral te focussen op wat er goed gaat en dit te versterken. We richten ons op waar de cliënt naartoe wil. In plaats van wat hij of zij niet wil. Om deze manier van werken, deze mindset, in de vingers te krijgen, kozen we voor deze onconventionele manier van trainen. We trainen deze vaardigheid door het effect hiervan zelf te gaan ervaren. Een neveneffect hiervan is dat we intern de banden versterken. Ons hoofddoel is om onze dienstverlening te verbeteren. Nog beter zorg voor onze cliënten.
“Relevant is dat je een nieuwsgierigheid hebt als professional wat de kwaliteiten en gaven van een ander zijn.” aldus Oppenoorth. De interviewer stelt vragen over wat er goed gaat, waar de geïnterviewde trots op is en wat zijn of haar successen zijn. Achteraf vullen de interviewer en de geïnterviewde een korte vragenlijst in over zijn/haar ervaringen.

Tussentijdse evaluatie
In maart 2017 zijn de interviews gestart. Nu, een jaar later, kunnen we stellen dat de doelen voor het project worden herkend in de resultaten. Medewerkers geven aan dat zij energie krijgen van deze interviews, enthousiast zijn en collega’s beter leren kennen. “Ik voel me positief na het gesprek en heb de intentie om vaker stil te staan bij wat er goed gaat,” aldus een hulpverlener van De Buitenwereld. “Met als positief gevolg dat ik mijn cliënten nog betere zorg kan bieden.”

Toekomst
Belangrijk bij deze manier van werken is een positieve mindset en het borgen hiervan. Daarnaast is het een voorwaarde dat als je wilt samenwerken je hetzelfde doel nastreeft. En energie van elkaar krijgt. De interviews zetten mensen in hun kracht en maken hen bewust van hun capaciteiten. Met deze focus op wat er goed gaat en positieve energie, streven we naar nog betere zorg voor onze cliënten.

Wilt u meer weten over oplossingsgericht werken? Wij vertellen u er graag meer over.

Terug naar blog & nieuws