Opvoedondersteuning en ouderbegeleiding

Wij helpen gezinnen met kinderen met autisme, ADHD, trauma- of hechtingsproblematiek. En natuurlijk ook gezinnen met opvoedvragen, ook als er geen diagnose is.

Integrale gezinshulp

De Buitenwereld biedt integrale gezinshulp. Daarbij werken we bij de gezinnen
thuis en worden school en de omgeving actief betrokken bij de hulp. We werken
oplossingsgericht, coachend en met een positieve insteek.

Het programma is maatwerk en kan de volgende onderdelen bevatten:

  • Gezinsbegeleiding
  • Individuele training op school
  • Groepstraining na schooltijd
  • Gespecialiseerde jeugdhulp

Met integrale gezinshulp van De Buitenwereld volgt u een intensief programma, waarbij kinderen op hun eigen school en in hun eigen leefomgeving blijven. Niet alleen de kinderen gaan aan de slag, het gezin en de school zijn net zo belangrijk! De omgeving doet mee en beweegt mee. Stap voor stap, zodat er duurzame veranderingen gerealiseerd kunnen worden.

Het integrale programma wordt geboden door hbo-professionals en onder begeleiding van een gedragswetenschapper.

Uit de praktijk
“Op school en thuis laat de oudste zoon forse gedragsproblemen zien. Jeugdhulp is nodig. Ondertussen blijken er relatieproblemen tussen ouders te zijn en is er sprake van bredere opvoedingsproblematiek. Ook de twee jongere kinderen uit het gezin hebben problemen. Op school en thuis. De interactie binnen het gezin versterkt de problemen. Samen met de ouders, school en de verwijzer wordt het integrale programma ingevuld. Denkend in oplossingen, gebruik maken van de kracht van het samenspel tussen kind, gezin, school en de omgeving. Op weg naar duurzaam resultaat!”

Opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning bieden we bij ouders thuis. Dat kan een korte, intensieve periode zijn omdat de spanningen hoog zijn opgelopen. Of juist een langere periode, om ouders de ondersteuning te geven die ze nodig hebben om hun veerkracht te behouden. We werken oplossingsgericht, coachend en met een positieve insteek.

Ouderbegeleiding

Als de ouders niet alleen handvatten nodig hebben voor de opvoeding, maar ook begeleiding vragen voor henzelf of het gezin, bieden we ouderbegeleiding. We sluiten aan bij de vraag van ouders en bieden hulp op maat.

Wilt u graag meer weten?

Heeft u een vraag of de hulp passend is? Of een andere vraag over onze gezinshulp? Neem gerust contact met ons op en aanmeldingen@debuitenwereld.nl of bel 010 – 286 27 65.

Wilt u uw kind aanmelden?

Als u van onze jeugdhulp gebruik wilt maken, heeft u een verwijsbrief nodig. Hiervoor kunt u naar uw huisarts of naar het jeugd- of wijkteam van de gemeente. Een medisch specialist kan ook een verwijsbrief afgeven. Met een verwijsbrief kunt u uw kind aanmelden: Mijn kind aanmelden