Ouders

Opvoeden kan een uitdaging zijn. En gewoon naar school gaan is voor uw kind in de praktijk ook niet altijd makkelijk; soms is het fijn om hulp te krijgen.

Wij kunnen u helpen als u zich zorgen maakt over uw kind(eren). Of als u vaker geïrriteerd of boos bent dan u zou willen. Of als u zich machteloos voelt.

Gedragsproblemen

Heeft uw kind steeds driftbuien? Hoort u van de leerkracht op school dat de grens bijna bereikt is of dat het zo niet langer gaat? Geven opa en oma aan dat ze een nachtje logeren helaas niet meer aandurven? Gamet uw kind eindeloos en zijn er veel dreigementen dat u de wifi er uit gaat trekken nodig? Is uw kind niet (meer) welkom op de sportclub? Heeft uw kind weinig of geen vrienden of juist de verkeerde vrienden? Of luistert uw kind niet naar u als ouder? Is uw kind somber en heeft het nergens zin in? Herkent u dit? Dan kunnen wij helpen.

Persoonlijke begeleiding gezinnen

Ieder kind is uniek en elk gezin is anders. Wat bij het ene kind wel werkt, werkt bij het andere kind misschien juist niet. Wij zijn er van overtuigd dat we samen met u oplossingen kunnen vinden. U kent uw kind en uw gezin, wij weten veel over positief opvoeden. En over het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen met onder andere autisme, ADHD, trauma- en hechtingsproblematiek.

Denken in oplossingen

Wat u van ons kunt verwachten? We denken in oplossingen. Om tot goede oplossingen te komen, ontrafelen we de oorzaak van het gedrag. Niet alleen als het niet goed gaat, maar juist ook als het wel goed gaat.

Stap voor stap

We vragen u hoe u zou willen dat het thuis en op school gaat. En we maken een plan om dat te bereiken. Stap voor stap. Als iets werkt, doen we het vaker. Werkt het niet, dan bedenken we iets anders.

We bieden de hulp waar dat nodig is. De verschillende mogelijkheden:

OpvoedhulpGedragstrainingJongerencoachingSchoolbegeleidingNaschoolse behandelgroepGespecialiseerde opvang

Goed om te weten

Om jeugdhulp te mogen bieden, hebben wij toestemming nodig van de ouder(s). Meer informatie over deze toestemming vindt u in ons informatieblad. Wij werken met een digitaal dossier. Meer informatie over de jeugdhulp en inzage in het dossier leest u in ons informatieblad.