Hulp op school van je kind

Problemen op school?

Als kinderen of jongeren problemen hebben op school, kan dat allerlei oorzaken hebben. Wat De Buitenwereld doet, is daarom maatwerk. Na het intakegesprek stellen we een advies op en bespreken dit met de ouders, school en de verwijzer.

Individuele training of jongerencoaching

Als de oplossing ligt in het aanleren of verbeteren van vaardigheden, dan bieden we het kind individuele gedragstraining of jongerencoaching. Stap voor stap, doelgericht en positief. Dat doen we zowel binnen als buiten de klas of, thuis. Waar het nodig is.

Coachen van leerkrachten

Is er vooral een vraag hoe het best gereageerd kan worden op gedrag van het kind of de jongere, dan coachen we de leerkracht(en) en docenten. We observeren, leggen uit waar gedrag vandaan komt en vertalen dit in praktische adviezen.

Integrale gezinshulp

En zijn er zowel problemen thuis als op school, dan is er de mogelijkheid van integrale gezinshulp. Dit kan ook worden ingezet als er sprake is van (dreigende) thuiszitters.

Bel ons op tijd

Vaak worden wij gebeld als het gedrag van het kind al langere tijd verslechterd.. Als de grens is bereikt en een kind of jongere zonder begeleiding niet meer naar school mag. Of geschorst is en de aanmelding richting het (voortgezet) speciaal onderwijs in gang is gezet. . De interventies hebben niet genoeg effect gehad op het gedrag van het kind. Onze hulp zal vanaf dit moment intensiever en langer nodig zijn. Dus bel ons op tijd. Hiermee bedoelen we; wanneer de eerste interventies niet aanslaan, wanneer er zorgelijke signalen zijn of blijven. Overleg met ons om te bespreken wat nodig en passend is.

Zodat kinderen en jongeren zich op school goed kunnen blijven ontwikkelen en docenten de juiste praktische adviezen krijgen. Beter voor de kinderen, beter voor de docenten. Want jullie weten alles van onderwijs. Wij weten alles van jeugdhulp. En samen kunnen we passend onderwijs beter maken, zowel voor de kinderen als de docenten

Workshops en maatwerk

Zijn er meer kinderen of jongeren op school voor wie ondersteuning vanuit jeugdhulp gewenst is? Of is er binnen de school behoefte aan meer kennis over het omgaan met leerlingen met trauma- of hechtingsproblematiek? Of worstelen jullie met de advies- en oudergesprekken?

Wij delen onze expertise graag. Dat kan in de vorm van een workshop tijdens een studiedag of als maatwerk.

We bieden de volgende workshops:

  1. Klassenmanagement t.b.v. positieve groepsdynamiek
  2. Leerlingen met autisme in de klas
  3. Traumasensitief lesgeven
  4. Begeleiden van leerlingen met faalangst
  5. Omgaan met druk en opstandig gedrag van leerlingen
  6. Motiverende gespreksvoering (het voeren van moeilijke gesprekken)
  7. Socialmediacoaching (in samenwerking met Buurtwerk)