Begeleiding op school

Schoolbegeleiding is voor kinderen en jongeren die meer begeleiding in de klas nodig hebben dan de school kan bieden. Het is bedoeld voor kinderen en jongeren die last hebben van boosheid, angst, teruggetrokkenheid, depressieve gevoelens of agressief gedrag vertonen. En voor kinderen die veel moeite hebben met het contact met andere kinderen. Er kan sprake zijn van (dreigende) schorsing of verwijdering van school. Schoolbegeleiding kan zowel plaatsvinden in het basisonderwijs (regulier onderwijs, SBO en SO) als in het voortgezet onderwijs (VO en VSO).

Gedragsanalyse

De schoolbegeleiding wordt gegeven door een trainer. De trainer begint altijd met een gedragsanalyse: wat denkt en voelt het kind of de jongere? Waarom reageert een kind of jongere op een bepaalde manier? Hoe verloopt de interactie met de leerkracht/docenten en de klasgenoten? Wanneer gaat het goed? En wanneer juist niet?

Invulling schoolbegeleiding

Op basis van de analyse wordt de schoolbegeleiding ingevuld. De invulling is hetzelfde als bij de gedragstraining voor kinderen en de jongerencoaching, alleen dan op school. Naast de schoolbegeleiding heeft de trainer gesprekken met de ouders. Hoe kunnen zij thuis oefenen met het nieuwe gedrag? Wat werkt en wat werkt niet?

Trainer en coach

Nieuw gedrag leren is niet makkelijk. Dat vraagt veel oefening, complimenten en geduld. Het kind of de jongere leert stap voor stap nieuwe vaardigheden. Tegelijkertijd is de trainer ook een coach. De trainer helpt het kind of de jongere om beter inzicht te krijgen in de eigen gedachten en gevoelens. En, als het nodig is, om het kind of de jongere meer positief te laten denken en zich daardoor beter te voelen. Want als het zelfvertrouwen toeneemt lukt het nog beter om nieuwe vaardigheden te leren.

Binnen en buiten de klas

De training is in en buiten de klas. Het voordeel van buiten de klas oefenen, is dat het een een-op-een situatie is en de trainer gedrag kan voordoen. Ook kan de trainer bespreken wat het kind of de jongere denkt en voelt. In de klas gaat het vooral om het oefenen van wat geleerd is.

Positief

Positieve bekrachtiging vormt de kern van onze werkwijze. Dat betekent dat we benadrukken wat goed gaat. We ervan uit dat achter elk gedrag een positieve intentie zit. Kinderen en jongeren willen het graag goed doen, alleen lukt dat niet altijd. We kijken dus niet alleen naar ‘de buitenkant’, maar proberen ook te begrijpen wat het kind of de jongere doet en waarom. Samen doorlopen we de stappen van het zorgproces.

Meer informatie of overleg?

Heeft u een vraag of de hulp passend is? Of wilt u meer weten over de schoolbegeleiding? Neem gerust contact met ons op via 010 286 27 65 of aanmeldingen@gro-up.nl. Wij denken graag met u mee.

Wilt u uw kind aanmelden?

Als u van onze jeugdhulp gebruik wilt maken, heeft u een verwijsbrief nodig. Hiervoor kunt u naar uw huisarts of naar het jeugd- of wijkteam van de gemeente. Een medisch specialist kan ook een verwijsbrief afgeven. Met een verwijsbrief kunt u uw kind aanmelden:

Mijn kind aanmelden