Jongerencoaching

Jongerencoaching is bedoeld voor jongeren die last hebben van angst, teruggetrokkenheid, depressieve gevoelens of agressief gedrag. En voor jongeren die veel moeite hebben met het contact met leeftijdsgenoten.

Jongerencoaching door trainer van gro-up jeugdhulp

De coaching wordt gedaan door één van onze trainers. De trainer gaat eerst in gesprek met de jongere, de ouders en – als het nodig is – de mentor van school. Waarom reageert een jongere op een bepaalde manier? Wat denkt of voelt hij of zij? Op welke plekken of in welke situaties gaat het goed? En wanneer juist niet?

Dan is het de vraag hoe de dagen er uit zullen zien, als het weer goed gaat. Wat is er dan anders? En hoe kunnen we helpen om daar stap voor stap naar toe te werken?

Inzicht in gedachten en gevoelens

De trainer ondersteunt de jongere bij het zetten van de stappen. En helpt om beter inzicht te krijgen in de eigen gedachten en gevoelens. Want wat je doet, is verbonden met wat je denkt en voelt. Door positiever te denken, kun je je beter voelen. En als je meer zelfvertrouwen hebt, lukt het beter om nieuwe dingen te leren.

In gesprek met ouders

Maar een jongere kan het niet alleen… De trainer gaat daarom ook in gesprek met de ouders. Hoe gaat het thuis? Wat zouden de ouders graag anders zien? Vraagt dit iets van hen of van de jongere? Of van het hele gezin? De trainer geeft tips en handvatten, zodat de ouders de jongere kunnen ondersteunen. Is er thuis meer nodig, dan is er de mogelijkheid om opvoedhulp in te zetten.

Aanmoedigen en complimenten

Positieve bekrachtiging vormt de kern van onze werkwijze. Dat betekent dat we benadrukken wat goed gaat. Aanmoedigen en complimenteren, zodat de jongere vaker het gewenste gedrag laat zien. We weten dat het moeilijk is om nieuwe dingen te leren. Vallen en opstaan hoort er bij. We blijven positief en stimuleren de jongere om ook positief te denken. Samen doorlopen we de stappen van het zorgproces.

Meer informatie of overleg?

Heeft u een vraag of de hulp passend is? Of wilt u meer weten over jongerencoaching? Neem gerust contact met ons op via 010 286 27 65 of aanmeldingen@gro-up.nl. Wij denken graag met u mee.

Aanmelden

Voor onze hulp heeft u een verwijsbrief nodig. Hiervoor kunt u naar uw huisarts of het jeugd- of wijkteam van uw gemeente.
Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich zelfstandig aanmelden. Onder de 16 jaar is toestemming van de ouders nodig. Meer uitleg hierover vindt u op ons informatieblad.

Aanmelden