Naschoolse behandelgroep

De naschoolse behandelgroep in Den Haag, Zoetermeer en Gouda is bedoeld voor kinderen die een beschermde omgeving nodig hebben. Om vaardigheden te oefenen, met emoties te leren omgaan of om positief contact met leeftijdsgenoten te kunnen opbouwen. De naschoolse behandelgroep is voor kinderen tot 12 jaar met autisme, ADHD, trauma- of hechtingsproblematiek. En natuurlijk ook voor kinderen zonder een diagnose.

Twee middagen naschoolse behandelgroep

Kinderen komen meestal twee middagen per week naar onze naschoolse behandelgroep. Dit is na schooltijd (tot 18.00 uur). Omdat de kinderen al een schooldag achter de rug hebben, is plezier en ontspanning ook van belang. Spelenderwijs leren, met positieve aandacht. In een prettige sfeer. Met als doel om dat wat kinderen op de groep leren, thuis en op school te gebruiken.

Van school naar de groep

De groep is voor sommige kinderen een eindje van school. Deze kinderen moeten dus van school naar de groep gebracht worden. Als de huisarts of het jeugdteam een verwijzing geeft voor de naschoolse behandelgroep, dan vragen zij ook of u zelf uw kind naar de groep kunt brengen. Als dit niet kan, dan kunt u taxivervoer bij de gemeente of het jeugdteam aanvragen. Elke gemeente regelt dit iets anders. We leggen u graag uit hoe dit in uw gemeente werkt. Als u de aanvraag heeft ingediend, dan beslist de gemeente of het jeugdteam of uw kind met de taxi mee mag.

Stap voor stap

Alle kinderen op de groep hebben hun eigen zorgplan. Ook al is het een groep, we werken op maat. Als eerste starten we met wat voor u en uw kind het meest belangrijk is. Daarna werken we stap voor stap verder. Oplossingsgericht, coachend en met een positieve insteek. Samen doorlopen we de stappen van het zorgproces.

Wilt u graag meer weten?

Heeft u een vraag of de hulp passend is? Of een andere vraag over onze naschoolse behandelgroepen? Neem gerust contact met ons op via aanmeldingen@gro-up.nl  of bel 010 – 286 27 65. Wilt u meer informatie over de locaties van de naschoolse behandelgroep? Dit vindt u hier.

Wilt u uw kind aanmelden?

Als u van onze jeugdhulp gebruik wilt maken, heeft u een verwijsbrief nodig. Hiervoor kunt u naar uw huisarts of naar het jeugd- of wijkteam van de gemeente. Een medisch specialist kan ook een verwijsbrief afgeven. Met een verwijsbrief kunt u uw kind aanmelden:

Mijn kind aanmelden