Over ons

Waar wij voor staan. Waar wij voor gaan.

Samen op pad en doen wat wél kan, om de veerkracht van het hele gezin te vergroten. Thuis,  op en na school. Met individuele begeleiding of groepstraining bieden we handvatten om successen te boeken. Nu en in de toekomst.

Hulp voor het hele gezin

We ondersteunen niet alleen het kind, maar ook de ouders en andere gezinsleden. Om positief verder te kunnen in het leven van alledag. Onze zorg richt zich op gezinnen met een kind met kind met gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen. Van 0 tot 18 jaar en in samenwerking met uw en onze netwerken.

Hulp voor professionals

We bieden ook handvatten aan andere professionals. Want samen weten we meer. We delen onze kennis graag op scholen, kinderopvang, naschoolse opvang en (sport)verenigingen.

In beeld gebracht

Op deze website hebben we gekozen voor portretfoto’s van kinderen van De Buitenwereld (gemaakt door fotograaf Rogier Fokke). Kinderen zijn van nature krachtig en mooi. En dat laten wij graag zien. Zij kijken ons aan en wij hen. Wij ontmoeten elkaar daar waar het nodig is.