Over ons

Waar wij voor staan. Waar wij voor gaan.

gro-up jeugdhulp staat voor gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp. Goede hulp, in de eigen leefomgeving van het kind en het gezin. En maatwerk, passend bij de eigenheid van kinderen en gezinnen.

We gunnen het elk kind om fijn op te groeien. En elk gezin om positief op te kunnen voeden. We weten dat dat niet altijd makkelijk is. En daarom helpen we graag. Zodat het beter gaat met kinderen en gezinnen. Nu en in de toekomst.

Onze basis

Wij helpen kinderen en gezinnen die gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp nodig hebben. Onze leidende principes zijn hierbij richtinggevend. En de gemeenschappelijke taal beschrijft de uitgangspunten van onze jeugdhulp:
– Oplossingsgericht werken;
– Systeemgericht werken;
– Positief opvoeden.

Samen bereik je meer

Wij werken graag samen met andere organisaties in de leefwereld van kinderen en gezinnen. Dat doen we natuurlijk binnen de gro-up, maar ook daarbuiten. Met het doel om kinderen en gezinnen nog beter te helpen. Zo bieden we onderwijs- & jeugdhulp-arrangementen, werken we samen met de jeugd-GGZ, delen we onze expertise in de kinderopvang en vragen we wel eens ondersteuning van een jongerenwerker. Want samen bereik je meer …