Ons verhaal

Wij zijn De Buitenwereld

Een kleine organisatie waar we náást gezinnen staan om veerkracht terug te brengen in het leven van alledag en van kleine stapjes grote successen te maken. Met onze bevlogen professionals staan wij met trots voor alles wat De Buitenwereld zo bijzonder maakt.

De Buitenwereld ontdekte in 2007 dat er een gebrek was aan specialistische begeleiding voor kinderen met een psychiatrische stoornis en een normaal tot bovengemiddeld IQ. De reguliere naschoolse opvang kon hierin niet voorzien. Terwijl de ontwikkeling van deze kinderen en jeugdigen juist specifieke aandacht nodig heeft en gespecialiseerde groepsbegeleiding daarom zo nodig is. De Buitenwereld besloot deze lacune op te vullen. De eerste locatie in Waddinxveen werd met dit doel in 2008 geopend. Al onze locaties vindt u hier.

Toetreding tot de SWKGroep bleek een gouden zet

Sinds 2008 is er veel gebeurd. De organisatie heeft honderden cliënten succesvol kunnen begeleiden. De organisatie is sterk gegroeid en is in 2013 onderdeel van de SWKGroep geworden. De organisatie wordt ondersteund in de secundaire processen en kan zich daarmee nog beter richten op de zorg aan de cliënten.

De vraag verandert. Wij veranderen mee

Onze productontwikkeling staat nooit stil. We leggen nu meer de nadruk op preventie en ambulante hulpverlening. In de groepen trainen we op vaardigheden en spelen we in op de situatie thuis. Voor elk kind worden vervolgperspectief en concrete doelen bepaald en daar wordt scherp op gestuurd. De Buitenwereld loopt daarmee voorop bij de transformatie in de zorg.

We verbreden onze horizon

De Buitenwereld wil nog meer. We werken nauw samen met een groot aantal andere partners binnen en buiten de branche. Samenwerkingsverbanden met kinderopvang, buurtwerk, scholen en jeugdpsychiatrie zijn geïntensiveerd of opgestart. Bekijk bijvoorbeeld ons groeiende netwerk Raatmakers.

En we zijn actief in het onderwijs met ons programma: OASE, rust voor kind en klas.