Ons verhaal

We bestaan 10 jaar!

2018 is een bijzonder jaar voor De Buitenwereld. Een jaar waarin we vieren dat we tien jaar bestaan! Een jaar waarin we terugblikken op tien woelige jaren waarin veel is veranderd. Buiten (politieke beslissingen) en binnen (veranderingen binnen onze organisatie).
De Buitenwereld ontdekte in 2007 dat er een gebrek was aan specialistische begeleiding voor kinderen met een psychiatrische stoornis en een normaal tot bovengemiddeld IQ. De reguliere naschoolse opvang kon hierin niet voorzien. Terwijl de ontwikkeling van deze kinderen en jeugdigen juist specifieke aandacht nodig heeft en gespecialiseerde groepsbegeleiding daarom zo nodig is. De Buitenwereld besloot deze lacune op te vullen. De eerste locatie in Waddinxveen werd met dit doel in 2008 geopend.

Toetreding tot de SWKGroep bleek een gouden zet

Sinds 2008 is er veel gebeurd. De organisatie heeft honderden cliënten succesvol kunnen begeleiden. De organisatie is sterk gegroeid en is in 2013 onderdeel van de SWKGroep geworden. De organisatie wordt ondersteund in de secundaire processen en kan zich daarmee nog beter richten op de zorg aan de cliënten.

De vraag verandert. Wij veranderen mee

Onze productontwikkeling staat nooit stil. We leggen nu meer de nadruk op preventie en ambulante hulpverlening. In de groepen trainen we op vaardigheden en spelen we in op de situatie thuis. Voor elk kind worden vervolgperspectief en concrete doelen bepaald en daar wordt scherp op gestuurd. De Buitenwereld loopt daarmee voorop bij de transformatie in de zorg.

We verbreden onze horizon

De Buitenwereld wil nog meer. We werken nauw samen met een groot aantal andere partners binnen en buiten de branche. Samenwerkingsverbanden met kinderopvang, buurtwerk en jeugdpsychiatrie zijn geïntensiveerd. We zijn nieuwe samenwerkingsverbanden met ICT-partijen en andere innovatieve clubs werden aangegaan. Met regelmaat worden er binnen De Buitenwereld, in nauwe samenwerking met onder andere de Technische Universiteit te Delft, afstudeeronderzoeken naar inzet van technologie in de zorg uitgevoerd. De inzichten die daaruit voortkomen, vertalen wij in concrete toepassingen. Deze vertaling doen wij samen met onze cliënten. Want wij zijn ervan overtuigd dat digitalisering en nieuwe technologieën ook in onze sector een steeds grotere rol spelen.