Positieve punten

We zijn optimisten bij De Buitenwereld. We gaan liever uit van de positieve dingen, dan dat we dingen die niet lukken benadrukken. Nu hebben we een mooie methode die we hiervoor kunnen inzetten: het puntensysteem.

Zoveel mogelijk punten sparen

Kinderen kunnen punten in de vorm van magneetjes verzamelen. Je krijgt een magneetje bij positief gedrag. Dit positieve gedrag kan van alles zijn: twee kinderen die leuk samenspelen, een kind dat ineens zelfstandig opruimt terwijl hij eerder geholpen moest worden of een kind dat een ander zomaar helpt. We merken dat door het positieve gedrag te benoemen en er een beloning in de vorm van een punt aan te hangen, dit de andere kinderen positief beïnvloedt. Het motiveert hen om ook positief gedrag te laten zien. De punten mogen de kinderen naar eigen wens inruilen voor beloningen, zoals een spel bedenken of een klein cadeau uit de beloningsbak. Daarnaast zijn er ook kinderen die het leuk vinden om zoveel mogelijk punten te sparen.

In de groep

Ook in groepsverband merken de trainers dat het nog meer focussen op de positieve dingen goed werkt. Wanneer we bijvoorbeeld aan tafel gaan en er zijn twee kinderen die niet meewerken, ben je geneigd aandacht te geven om die twee aan tafel te krijgen. Met het puntensysteem draaien we dit om en geven we aandacht aan alle anderen door te benoemen hoe fijn het is dat zij al hebben opgeruimd en aan tafel zitten en hier punten voor uit te delen. Je raadt het al: de twee andere kinderen weten niet hoe snel ze moeten opruimen om ook aan tafel te komen!

Terug naar nieuws