Succesverhaal: de klim van Elderson

De 11-jarige Elderson zat al bij ons op de trainingsgroep, maar omdat het op school (regulier onderwijs) niet goed lukte, ging ik hem daar ook begeleiden. Kort daarna stapte Elderson over naar het speciaal basisonderwijs. Wat vond hij het spannend, maar wat ging het goed op deze school en bij de betreffende juf! Na de zomervakantie ging hij naar een andere klas en het lukte niet zo goed met de nieuwe meester. Hij mocht terug naar zijn oude juf, maar ook hier lukte het toch niet zo goed als voorheen. Door een incident werd hij geschorst van school. Ook op de trainingsgroep en thuis ging het op een bepaald moment niet goed met hem.

Waarom ik hem een succesverhaal vind?

Omdat Elderson altijd toch weer uit zijn dal klimt. De schorsing van school, een incident op de trainingsgroep en een incident thuis (tijdens individuele begeleiding van mij) sloegen hem behoorlijk uit het veld, maar hij ging absoluut niet bij de pakken neerzitten.

Zo ging hij heel positief in op de uitnodiging om samen met de trainers van de trainingsgroep en mij te kijken hoe het weer leuk, veilig en vertrouwd kon worden op de trainingsgroep en bij de individuele begeleiding. Hij kwam zelf met ideeën en voorstellen die hem konden helpen om, bijvoorbeeld, zijn emoties beter kenbaar te leren maken. Of hoe de trainers hem konden helpen zijn emoties beter onder controle te leren krijgen. Ook reageerde Elderson positief op de vraag of hij wellicht zelfstandig naar de locatie van de groep kon komen voor individuele begeleiding.

Sinds het gesprek met de trainers en mij zijn er geen incidenten meer geweest. Zijn zelfvertrouwen groeide. Zo lukte het Elderson elke week beter om zelfstandig en op tijd naar de individuele begeleiding te komen. Daarnaast kon hij steeds beter aangeven hoe hij zich voelde. En ook hulp vragen lukte hem steeds beter. Ik zag Elderson zekerder worden van zijn zaak als het ging om het zelf oplossen van problemen. Hij kon ook steeds beter aangeven wanneer het hem teveel werd. Ook was hij steeds beter in staat om hier op een rustig moment met mij over na te praten.

Focus op het positieve

Het was fijn om als individueel begeleider bij te dragen aan de persoonlijke en algemene groei van Elderson. Ik heb hem veel positieve feedback gegeven en vaak benoemd wat hij allemaal goed deed. Door te focussen op de positieve dingen, groeide zijn zelfvertrouwen.

Sinds kort ontvangt Elderson geen begeleiding meer vanuit De Buitenwereld, maar van een andere instelling die intensievere hulp biedt. Hier naartoe gaan vond hij erg spannend, maar ook keek hij hier erg naar uit. Dan kon hij tenminste weer naar school en leren. Hij wil zo graag kapper worden later als hij groot is. Mooi doel!

Elderson, als je dit leest: zet hem op, je kan het! Ik ben beretrots op jou!

Terug naar nieuws Terug naar blog