Trajectzorg, basis van alle zorg

Uw kind heeft ADHD, zit op speciaal onderwijs, heeft moeite met het beheersen van zijn emotie en kan daardoor niet naar de BSO. Via trajectzorg kunnen wij uw zoon of dochter ondersteunen.
Veel gezinnen hebben een complexe zorgvraag zoals deze. De Buitenwereld kijkt altijd naar wat er nodig is om uw kind zo normaal mogelijk op te laten groeien. Omdat het fijn is wanneer er zo snel en zo efficiënt mogelijk ondersteuning kan worden geboden, biedt De Buitenwereld trajectzorg. De basis van alle zorg. Deze trajectzorg bieden we voor elke cliënt. Vanaf 1 mei is aan elk gezin een vaste hulpverlener gekoppeld. Op deze manier wordt de voortgang van het zorgtraject goed bewaakt en kunnen ouders altijd met vragen bij dezelfde hulpverlener terecht.

Hoe wij uw kind ondersteunen

Onze hulpverleners werken in vier gebiedsteams: Haaglanden, Den Haag, Midden en Zuid. De hulpverlener schat samen met het gezin in wat er nodig is om de bepaalde doelen te bereiken. Als het nodig is, bieden we hulp bij het gezin thuis. Dit kan bestaan uit opvoedondersteuning en/of psycho-educatie en ondersteuning bij de doelen die zijn gesteld. Gemiddeld een keer per drie maanden voert de hulpverlener met de trainer, het gezin, de verwijzer en overige betrokkenen een multidisciplinair overleg over de voortgang binnen het zorgtraject. De rol van de trainer is het trainen van vaardigheden bij het kind op een van de trainingsgroepen van De Buitenwereld. Of tijdens de individuele training thuis of op school. Voor praktische informatie en informatie over het verloop van de training kunt u bij een vaste trainer op de groep terecht.

Onze hulpverleners werken oplossingsgericht

Met behulp van Agile en met een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor). De Agile werkwijze houdt in dat we met scherpe, haalbare doelen werken in sprints van vier weken. Wanneer de zorgvraag verandert, spelen wij hier snel op in. Ook wordt nauwe samenwerking gezocht met het netwerk van het gezin, onder andere via de JIM. De JIM kan een oom, grootouder, zus, tante, buurman of iemand anders zijn die het kind zelf uitkiest. Deze JIM ondersteunt het gezin en het kind en biedt waar nodig en een luisterend oor. De JIM is een vertrouwenspersoon voor uw kind en daardoor heel belangrijk in het traject. De JIM is altijd aanwezig. Ook wanneer de hulpverlening is afgerond.
De Buitenwereld biedt zorg op verschillende plekken, maar nooit meer dan echt nodig is. Dit omdat wij weten dat gezond opgroeien en ontwikkelen het beste gaat vanuit de eigen kracht. Ondersteund door vertrouwde mensen, in de eigen omgeving.

Terug naar blog & nieuws