Hulp in het weekend

Ook in het weekend gaat onze zorg door. Juist dan, als u even tijd voor uzelf nodig heeft. Even op adem komen met uw partner of de andere gezinsleden. Uw kind is dan van harte welkom in ons Buitenhuis in Den Haag.

Weg van huis: hartstikke spannend!

Dat weten wij maar al te goed. Daarom zorgen wij ervoor dat uw kind een eigen, vaste slaapkamer krijgt. Ook in het weekend werken wij met een vaste structuur, voorspelbaarheid en visuele ondersteuning. De groepen zijn klein en we hechten veel waarde aan vaste gezichten op de groep. De activiteiten zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling van uw kind.

En we boffen want ons Buitenhuis staat vlakbij het bos en het strand. Om het huis ligt een besloten tuin en de twee geschakelde woonhuizen hebben ieder een eigen woonkamer.

Zo’n logeerweekend noemen wij ‘kortdurend intensief verblijf’. Dit betekent dat uw kind tijdelijk één weekend per maand naar ons logeerhuis komt en begeleid wordt in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit wordt in eerste instantie voor maximaal drie weekenden ingezet. Tegelijkertijd starten wij het zorgtraject thuis om samen met uw gezin naar een duurzame oplossing te zoeken waarbij uw kind weer volledig thuis kan zijn. Dit doen wij aan de hand van deze principes:

  • Zorg voor het gezin
    De zorg is erop gericht uw gezin te ondersteunen om in een zo kort mogelijk tijdsbestek volledig in eigen omgeving te verblijven. Ook in de weekenden.
  • Samenwerking sociale netwerk
    Door samen te werken met de mensen die u belangrijk vindt, zoals bijvoorbeeld familie en vrienden, van uw gezin ontstaan er creatieve en effectieve oplossingen. Vanaf het allereerste begin is uw netwerk betrokken.
  • Ondersteuning bij stressmomenten
    We kijken samen met uw gezin naar de momenten waarop problemen en conflicten ontstaan. We bieden handvatten waardoor u om leert gaan met de lastige situaties. Zo gaan we op pad naar een duurzame oplossing.

Neem contact met ons op voor meer informatie, of bel direct met 010 – 286 27 65.

Direct aanmelden kan ook:

Mijn kind aanmelden