Hulp in het weekend

Ook in het weekend gaat onze zorg door. Juist dan, als u even tijd voor uzelf nodig heeft. Even op adem komen met uw partner of de andere gezinsleden.

In een gezin met een kind met psychiatrische problematiek kan de draaglast erg hoog zijn. Juist in het weekend, als iedereen thuis is, kan het moeilijk zijn om kinderen de structuur en voorspelbaarheid te geven die ze nodig hebben. Om deze reden ondersteunen wij ook in het weekend. Dit doen wij door kortdurende hulp in het weekend in te zetten aan de hand van vier principes:

 • Zorg voor het gezin
  De zorg is erop gericht uw gezin te ondersteunen om in een zo kort mogelijk tijdsbestek volledig in eigen omgeving te verblijven. Ook in de weekenden.
 • Samenwerking sociale netwerk
  Door samen te werken met het netwerk van uw gezin ontstaan er creatieve en effectieve oplossingen. Vanaf het allereerste begin is uw netwerk betrokken.
 • Ondersteuning bij stressmomenten
  We kijken samen met uw gezin naar de piekmomenten in het weekend. Wanneer is het rustig en wanneer ontstaan er problemen of conflicten? Juist op deze momenten ondersteunen we specifiek uw gezin en zoeken we naar een duurzame oplossing.
 • Logeren
  Wanneer uw gezin tijdelijk ruimte nodig heeft om op adem te komen en de eigen kracht terug te vinden, kan uw kind een weekend bij ons logeren. Dit noemen wij ‘kortdurend intensief verblijf’. Dit betekent dat uw kind tijdelijk een weekend per maand naar ons logeerhuis komt en begeleid wordt in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit wordt in eerste instantie voor maximaal drie weekenden ingezet. Tegelijkertijd starten wij het zorgtraject thuis om samen met uw gezin naar een duurzame oplossing te zoeken. De oplossing waarbij uw kind weer volledig thuis kan zijn.

Veiligheid en structuur

Spannend … zo’n overnachting buiten huis. Dat weten wij maar al te goed. Daarom zorgen wij ervoor dat uw kind een eigen, vaste slaapkamer krijgt. Ook in het weekend werken wij met een vaste structuur, voorspelbaarheid en visuele ondersteuning. De groepen zijn klein en we hechten veel waarde aan vaste gezichten op de groep. De activiteiten zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. We boffen want ons buitenhuis staat vlakbij het bos en het strand. Om het huis ligt een besloten tuin en de twee geschakelde woonhuizen hebben ieder een eigen woonkamer.

Mijn kind aanmelden