Hulp na schooltijd

Sem komt uit school. Hij smijt zijn tas op de bank en tuurt nors voor zich uit. “Ik ga morgen niet naar school. School is stom!”

Ondersteuning thuis is onze eerste stap in uw zorgtraject. Maar soms is dat niet genoeg. Dan is uw kind van harte welkom bij onze trainingsgroepen. In een kleine groep leren we kinderen (sociaal-emotionele) vaardigheden aan de hand van de PAD-methodiek.

Hulp bij psychiatrische problematiek

Wij bieden hulp aan gezinnen met een kind met psychiatrische problematiek. Wij helpen onder andere bij:

  • ADHD
  • angststoornissen
  • autisme
  • hechtingsstoornis/hechtingsproblemen

De PAD-methodiek

PAD staat voor: Programma Alternatieve Denkstrategieën. De PAD-methodiek, een effectief bewezen en theoretisch onderbouwde methodiek, is gericht op het vergroten van sociale en emotionele competenties voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar. Voor elke leeftijdsgroep zijn lessen ontwikkeld. Naast de lessen zijn er tal van materialen die het mogelijk maken om het geleerde toe te passen in alledaagse situaties. Thema’s zijn: zelfbeeld, zelfcontrole, emoties en probleemoplossen.
Er zijn twee trainingsgroepen ontwikkeld. Op beide groepen trainen, oefenen en leren we vaardigheden aan middels de PAD-methodiek.

PAD Plus
PAD Plus is een trainingsgroep voor kinderen die baat hebben bij een kleinere groep , vaste structuur en intensieve ondersteuning. Deze training is gericht op het aanleren van basisvaardigheden op sociaal-emotioneel gebied. Er wordt intensief geoefend met deze vaardigheden met een streeftermijn van negen maanden. Een veilig klimaat en spelenderwijs leren staat centraal.

PAD Basis
PAD Basis is voor kinderen die al een aantal basisvaardigheden onder de knie hebben en goed met een groep kunnen meedraaien. Het verder oefenen van deze vaardigheden staat centraal. Met behulp van de vertrouwde structuur en een veilig klimaat. De nadruk ligt op de herhaling van vaardigheden en de generalisatie hiervan.

Hulp na schooltijd

Onze locaties zijn na schooltijd geopend. Samen met u spreken we af hoe vaak uw kind training nodig heeft en wat er nog meer nodig is om de gestelde doelen te behalen. Gemiddeld duurt een training voor de groep PAD Plus zes tot negen maanden. Voor de groep PAD Basis kan dit een langere periode zijn. De ingeschatte duur van de training hangt af van het leerniveau van uw kind en de frequentie van trainen. Wij bieden altijd maatwerk, want ieder kind is anders. En iedere gezinssituatie is anders.

Combinatie met trajectzorg

De trainingsgroep wordt altijd gecombineerd met trajectzorg. Zo kan uw kind de vaardigheden die het op de training leert ook thuis toepassen. En andersom. Als de training is afgerond, kan de trajectzorg voortgezet worden. Zodat de geleerde vaardigheden ook toegepast kunnen worden op andere plekken waar uw kind verblijft. De PAD-methodiek leent zich er voor om ook thuis aan de slag te gaan en te oefenen met de sociaal-emotionele vaardigheden.

Kinderopvang

De Buitenwereld werkt intensief samen met kinderopvangorganisaties in de regio’s waar we actief zijn. We onderzoeken altijd of doorstroom naar de reguliere kinderopvang (weer) mogelijk is. Waar dat nodig is bieden wij hierbij extra ondersteuning.

In onze film leggen wij u graag de voordelen van de PAD-methodiek uit.

Mijn kind aanmelden