Hulp na schooltijd

Ondersteuning thuis is onze eerste stap in uw zorgtraject. Maar soms is dat niet genoeg. Dan is uw kind van harte welkom bij onze trainingsgroepen op onze locaties. Na schooltijd en in kleine groepen. Samen met u stellen we doelen waar u zich comfortabel bij voelt. U kent uw kind tenslotte het beste.

Aan de hand van de PAD-methodiek leren we kinderen (sociaal-emotionele) vaardigheden. PAD staat voor: Programma Alternatieve Denkstrategieën. De PAD-methodiek, een effectief bewezen en theoretisch onderbouwde methodiek, is gericht op het vergroten van sociale en emotionele competenties voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar. Voor elke leeftijdsgroep zijn lessen ontwikkeld. Naast de lessen zijn er tal van materialen die het mogelijk maken om het geleerde toe te passen in alledaagse situaties. Thema’s zijn: zelfbeeld, zelfcontrole, emoties en probleemoplossen.

We bekijken met u in welke groep uw kind het beste tot zijn recht komt: in de PAD Basis groep, of in de PAD Plus groep. Gemiddeld duurt een PAD Plus training zes tot negen maanden. Een PAD Basis training kan langer duren. Dit hangt af van het leerniveau van uw kind en de frequentie van trainen. Wij bieden altijd maatwerk, want ieder kind is anders. En iedere gezinssituatie is anders. We zullen u hierin dus altijd adviseren en begeleiden.

  • PAD Basis
    PAD Basis is voor kinderen die al een aantal basisvaardigheden onder de knie hebben en goed met een groep kunnen meedraaien. Het verder oefenen van deze vaardigheden staat centraal. Met behulp van de vertrouwde structuur en een veilig klimaat. De nadruk ligt op de herhaling van vaardigheden en de generalisatie hiervan.
  • PAD Plus
    PAD Plus is voor kinderen die baat hebben bij een kleinere groep, vaste structuur en intensieve ondersteuning. Deze training is gericht op het aanleren van basisvaardigheden op sociaal-emotioneel gebied. Er wordt intensief geoefend met deze vaardigheden met een streeftermijn van negen maanden. Een veilig klimaat en spelenderwijs leren staat centraal.

In onze film leggen wij u graag de voordelen van de PAD-methodiek uit.
Of bekijk onze brochure.


Combinatie met trajectzorg

De trainingsgroep wordt altijd gecombineerd met trajectzorg. Zo kan uw kind de vaardigheden die het op de training leert ook thuis toepassen. En andersom. Als de training is afgerond, kan de trajectzorg voortgezet worden. Zodat de geleerde vaardigheden ook toegepast kunnen worden op andere plekken waar uw kind verblijft. De PAD-methodiek leent zich er voor om ook thuis aan de slag te gaan en te oefenen met de sociaal-emotionele vaardigheden.


Kinderopvang

De Buitenwereld werkt intensief samen met kinderopvangorganisaties in de regio’s waar we actief zijn. We onderzoeken altijd of doorstroom naar de reguliere kinderopvang (weer) mogelijk is. Waar dat nodig is bieden wij hierbij extra ondersteuning.


Voor wie?

Wij bieden hulp aan gezinnen met een kind met psychiatrische problematiek. Wij helpen onder andere bij:

  • ADHD
  • angststoornissen
  • autisme
  • hechtingsstoornis/hechtingsproblemen


Wilt u graag meer weten?

Neem dan gerust contact op met onze medewerkers. Samen kijken we wat we voor u en uw kind kunnen betekenen.

Of meld uw kind direct aan: Mijn kind aanmelden