Hulp thuis

Trajectzorg is de basis van alle zorg die De Buitenwereld biedt. Onze trajectzorg heeft als doel u en uw kind zo goed, zo snel en zo efficiënt mogelijk te ondersteunen. Klantvriendelijkheid en dienstbaarheid vinden wij zeer belangrijk. Daarom is er één contactpersoon voor u. Zodat u altijd met vragen bij dezelfde medewerker terecht kunt. En we uw kind de structuur kunnen bieden die het nodig heeft. Uw hulpverlener is gemiddeld vier uur per week betrokken bij uw gezin.

Hulp bij psychiatrische problematiek

Wij bieden hulp aan gezinnen met een kind met psychiatrische problematiek. Zodat hij of zij kan opgroeien binnen het eigen gezin, in een reguliere opvang, op een gewone school. Wij helpen onder andere bij:

  • ADHD
  • angststoornissen
  • autisme
  • hechtingsstoornis/hechtingsproblemen

Hulp bij u thuis

Als u of uw kind het belangrijk vindt dat de hulpverlener bij u thuis komt, regelen wij dit. De hulpverlener is flexibel en biedt opvoedondersteuning waar en wanneer u dat nodig heeft. Hij of zij komt daarvoor bij u thuis en ondersteunt bij de doelen die u en/of uw kind heeft gesteld.

Wij zijn flexibel

Onze hulpverlener is hbo opgeleid. Naast deze hbo-zorgopleiding zijn onze hulpverleners geschoold in oplossingsgericht werken, Agile werken en het werken met een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor). Agile werken houdt vooral in dat we flexibel zijn. Flexibiliteit die nodig is omdat de wereld om ons heen steeds sneller verandert. Als uw zorgvraag verandert, kunnen wij hier snel op inspelen. U merkt dit ook aan de scherpe doelen die de hulpverlener met u opstelt. Hoe de voortgang van het traject wordt bewaakt en hoe hij of zij de samenwerking zoekt met u en uw netwerk.

JIM

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een oom, zus, tante, buurman of iemand anders die uw kind vertrouwt. Deze JIM ondersteunt uw kind in het doorbreken van de aanhoudende conflicten thuis en kan bijvoorbeeld een luisterend oor voor uw kind zijn. Natuurlijk heeft u ook inspraak bij de keuze voor een JIM. Maar het belangrijkste is dat uw kind zich veilig voelt bij de JIM. Want de JIM treedt op als ambassadeur van uw kind. De JIM is een vertrouwenspersoon voor uw kind en daardoor heel belangrijk in het traject. Wilt u meer weten over de JIM-aanpak? Kijk dan op de website.

Mijn kind aanmelden