Hulp thuis

Wanneer u of uw kind wilt dat we bij u thuis komen, dan doen we dat. We houden het graag persoonlijk om samen sneller verder te komen. Samen met u stellen we doelen waar u zich comfortabel bij voelt. U kent uw kind tenslotte het beste.

Wij zijn flexibel

Onze hulpverlener is hbo opgeleid. Naast deze hbo-zorgopleiding zijn onze hulpverleners geschoold in oplossingsgericht werken, Agile werken en het werken met een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor). Agile werken houdt vooral in dat we flexibel zijn. Flexibiliteit die nodig is omdat de wereld om ons heen steeds sneller verandert. Als uw zorgvraag verandert, kunnen wij hier snel op inspelen. U merkt dit ook aan de scherpe doelen die de hulpverlener met u opstelt. Hoe de voortgang van het traject wordt bewaakt en hoe hij of zij de samenwerking zoekt met u en uw netwerk.

JIM

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een oom, zus, tante, buurman of iemand anders die uw kind vertrouwt. Deze JIM ondersteunt uw kind in het doorbreken van de aanhoudende conflicten thuis en kan bijvoorbeeld een luisterend oor voor uw kind zijn. Natuurlijk heeft u ook inspraak bij de keuze voor een JIM. Maar het belangrijkste is dat uw kind zich veilig voelt bij de JIM. Want de JIM treedt op als ambassadeur van uw kind. De JIM is een vertrouwenspersoon voor uw kind en daardoor heel belangrijk in het traject. Wilt u meer weten over de JIM-aanpak? Kijk dan op de website.

Voor wie?

Wij bieden hulp aan gezinnen met een kind met psychiatrische problematiek. Wij helpen onder andere bij:

  • ADHD
  • angststoornissen
  • autisme
  • hechtingsstoornis/hechtingsproblemen


Wilt u graag meer weten?

Neem dan gerust contact op met onze medewerkers. Samen kijken we wat we voor u en uw kind kunnen betekenen.

Of meld uw kind direct aan: Mijn kind aanmelden