Individuele begeleiding

Individuele begeleiding heeft het voordeel dat we heel goed kunnen aansluiten bij uw kind. Bij wat uw kind leuk vindt, waar het goed in is en hoe het te motiveren is om nieuwe stappen te zetten. Spelenderwijs versterken we de vaardigheden en begeleiden we uw kind om successen te boeken.

Als we individuele begeleiding in de klas bieden, stemmen we goed af met de leerkracht. We zijn geen ‘politie-agent’. We zoeken met of voor het kind naar wat nodig is om op school beter te functioneren. En als we hebben gevonden wat werkt, adviseren we de leerkracht en u. Zodra het mogelijk is, bouwen we onze individuele begeleiding af, zodat de situatie in de klas weer zo gewoon mogelijk is.

Als we uw kind begeleiden bij de buitenschoolse opvang of de sportclub (of bijvoorbeeld zwemles), dan werken we stap voor stap. Haalbare stapjes, zodat uw kind succeservaringen op kan doen. En zodat uw kind leert wat nodig is om met minder of zonder begeleiding naar de opvang of sport te gaan.

Om individuele begeleiding te mogen geven, hebben we een verwijzing van de huisarts of het jeugdteam nodig. Met een PGB kunt u ook bij ons terecht.

Wilt u graag meer weten?

Neem dan gerust contact op met onze medewerkers. Samen kijken we wat we voor u en uw kind kunnen betekenen.

Of meld uw kind direct aan: Mijn kind aanmelden