Voor professionals

Samen spelen met andere kinderen. Luisteren naar volwassenen. Een opdracht uitvoeren. Een ruzie uitpraten. Voor veel kinderen vaak al lastig. Maar voor kinderen met psychiatrische problematiek een enorme uitdaging.

Consultatie & Advies

De Buitenwereld is erop gericht kinderen zo ‘normaal’ mogelijk te laten opgroeien. Om daarvoor te zorgen, is ondersteuning van ouders en/of een trainingsgroep soms niet voldoende. Want als kinderen in de eigen omgeving opgroeien, is het ook belangrijk deze omgeving te ondersteunen. Professionals staan dagelijks voor een enorme uitdaging om de juiste ondersteuning te bieden. Want hoe bied je maatwerk aan een kind als je er nog dertig andere kinderen naast hebt?
De medewerkers van De Buitenwereld zijn erop gericht om de personen in de omgeving van het kind te versterken. Het kan gaan om pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, leerkrachten uit het speciaal, basis- en voortgezet onderwijs en vrijwilligers in vrijetijdsvoorzieningen zoals sportclubs. Wij noemen deze ondersteuning Consultatie & Advies.

Wij gaan voor het beste resultaat

Consultatie & Advies wordt uitgevoerd door een gedragswetenschapper of hbo-zorgprofessional, afhankelijk van de specifieke vraag. In een voorziening ontstaat een hulpvraag, waarop intern actie is uitgezet. Wanneer dit onvoldoende resultaat oplevert, kan Consultatie & Advies als vervolgtraject worden ingezet. Ons motto is dat er alleen ondersteuning wordt ingezet wanneer dat nodig is. Het doel is dat de professionals zo snel mogelijk zelfstandig verder kunnen. De taken worden niet overgenomen. Professionals leren hoe zij deze taken vorm kunnen geven.

Coaching op verschillende manieren

  • coaching van professionals op de groep
  • organiseren van workshops en trainingen voor specifieke problematiek
  • observeren en adviseren
  • ondersteunen in het organiseren van oudercontact
  • aansluiten bij een zorgoverleg rondom een groep of specifiek kind

Benieuwd wat Consultatie & Advies voor u kan betekenen?

Vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op. Samen met u stemmen we af welke vorm van ondersteuning het beste resultaat geeft.