Raatsamen

Zorgen dat kinderen zich goed kunnen blijven ontwikkelen op school om zo schooluitval voorkomen. Met dat doel ontwikkelden Enver, Curium en gro-up jeugdhulp in MiddenHolland met elkaar Raatsamen. Een eenvoudig en doeltreffend concept.

In één team bundelen we de expertise en organiseren we snel de passende hulp: zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig. Met als doel om kinderen met gedrags- of sociaal-emotionele problemen beter te laten functioneren in de klas en opschaling naar zwaardere zorg te voorkomen.

De uitgangspunten

(1) De school als onderdeel van de leefwereld van het kind – een integrale aanpak

Problemen op school kunnen allerlei oorzaken hebben. Bij Raatsamen kijken we met een integrale blik naar wat nodig is om de problemen op te lossen. Met korte lijnen tussen onderwijs en jeugdhulp en erop gericht dat kinderen beter functioneren op school en een ononderbroken schoolloopbaan hebben.

(2) Brede expertise – direct het juiste doen

Raatsamen werkt met een team van hulpverleners van drie organisaties, heeft daardoor brede expertise en we kunnen direct de juiste jeugdhulp bieden. “Matched care”, zodat geen tijd verloren gaat en onnodige opschaling naar zwaardere zorg op tijd voorkomen kan worden.

(3) Een doorlopende lijn – van preventie naar gespecialiseerde jeugdhulp

Raatsamen biedt, afhankelijk van de hulpvraag van het kind, de ouders en school:
– lichte zorg; observeren van de leerkracht, gezins- en ouderbegeleiding.
– intensieve zorg; diagnostiek, behandeling.

Doordat de collega’s van de school en de jeugdhulp elkaar snel weten te vinden, kan de school al bij de eerste signalen van opvallend probleemgedrag de expertise van jeugdhulp inschakelen. Kleine problemen kunnen klein blijven, door school en ouders de juiste handvatten te bieden. Is er direct sprake van een meer complexe jeugdhulpvraag of behoefte aan diagnostiek? Dan zetten we die gelijk in. De GGZ reserveert tijd voor de kinderen van Raatsamen. Er is dus geen wachttijd.

(4) Overkoepelende afspraken met het sociaal team – snel schakelen

Het sociaal team kent de werkwijze en is nauw betrokken. Als er een vraag is, is een ‘go’ van hen voldoende. Er hoeft niet gewacht te worden op een beschikking.

Bel ons gerust op 010 – 286 27 65 of info@gro-up.nl 
Klik hier voor een flyer over Raatsamen.