Samenwerking met De Praktische GGZ

Al langere tijd zocht de regio Midden-Holland naar een manier om de kosten in de SGGZ te drukken, zonder aan de kwaliteit van de zorg te tornen. De vraag om hierover actief mee te denken kwam zo ook in 2019 bij De Praktische GGZ terecht. Zowel De Praktische GGZ als De Buitenwereld wil zich inzetten voor deze maatschappelijke verantwoordelijkheid. In onderling overleg ontstond het idee om een pilot te starten waarin een hechte samenwerking op basis van vertrouwen zou worden aangegaan. De pilot is in 2020 gestart.

De basis van het idee van de pilot is dat er snel geschakeld kan worden tussen De Buitenwereld en De Praktische GGZ. De snel beschikbare begeleiding van De Buitenwereld kan ingezet worden als uitbreiding en verlenging van de SGGZ. Zo kan een jeugdige bijvoorbeeld begeleid worden in de thuissituatie of op school om te oefenen met aangeleerde interventies, kan er begeleiding aan ouders in de omgeving zelf worden gegeven etc. Dit betekent dat behandelingen eerder door worden gezet naar jeugdhulp en/of, indien nodig, met eventueel een adviserende rol van de behandelaar in de SGGZ (die in dat geval nog steeds de eindverantwoordelijkheid draagt maar jeugdigen veel minder frequent ziet). Met uiteindelijk resultaat dat zorg in eerste instantie inhoudelijk verbetert en deze manier van zorg leveren (op langer termijn) kostenbesparend werkt.

In 2020 zijn de eerste ervaringen in de pilot opgedaan. De eerste ervaringen zijn positief. Daarnaast hebben we de pilot steeds meer kunnen bij schaven tot een product wat wellicht door andere organisaties ook kan worden ingezet om nog meer jongeren voordeligere zorg te kunnen bieden met dezelfde kwaliteit die wij gewend zijn.